Skip to content

2017 week 8 | Drones op onze groene buffer

Drones op onze groene buffer?

Er zijn extra plannen voor de locatie Valkenburg in de maak. Ruim twee weken geleden vergaderde in ons fraaie raadhuis de Raadscommissie Ruimte & Economie. Op de agenda van deze vergadering stond onder andere de ontwikkeling van een unmanned valley op de locatie Valkenburg. Onze plaatsgenoot dr. John Borking maakte van de gelegenheid gebruik om met een krachtig tegengeluid in te spreken namens de Vrienden van Wassenaar, de Stichting Valkenburg Groen en ook namens de Golfclub Rozenstein.

Wat is er aan de hand? Zoals u weet sloot het marinevliegkamp Valkenburg in 2006. Het terrein ligt op het grondgebied van drie aangrenzende gemeenten, te weten Katwijk, Leiden en Wassenaar. Vanaf de sluiting zijn er voor herinrichting van het terrein allerlei plannen ontwikkeld. Wie hebben daar allemaal wat over te zeggen? Dat is naast de drie genoemde gemeenten tevens de Provincie Zuid Holland. Welnu, Katwijk wil op hun deel 5.000 woningen bouwen. Dat wil de Provincie ook. Voorts willen de Provincie en Katwijk een zogeheten unmanned valley (letterlijk ‘een onbemande vallei’) inrichten. Ofwel een bedrijventerrein van enkele tientallen hectares met bedrijfsgebouwen en testruimtes – en soort vliegveldje – voor de operatie van drones. U weet: drones zijn onbemande, op afstand bestuurde vliegtuigjes die voor allerlei doeleinden kunnen worden ingezet.

Het Wassenaarse standpunt was altijd om op ons Wassenaarse deel van de locatie Valkenburg geen bebouwing te plegen. Wassenaar wil dit deel graag sparen door middel van een zogeheten ‘groene buffer’ van 1.500 meter. 

Katwijk vindt dat je zo’n drone-industrie ruimte behoort te geven en zoekt nu – zoals zij formuleert – naar “startlocaties voor woningbouw en drones zonder dat deze een beperkende invloed op elkaar hebben”. Met andere woorden: woningbouw en drones-industrie ver van elkaar scheiden.  Welnu, die drones-industrie dreigt daardoor te worden gepland pal in onze groene buffer, dus in ons open Wassenaarse deel. Wat krijg je dan? Ons woon- en leefklimaat kunnen eronder gaan lijden. Want, hoe zit het met de geluidhinder van de drones boven Wassenaar-Noord, Rijksdorp en de sportvelden? En de veiligheid? Er gebeuren nog wel eens wat ongelukken met drones. En de privacy? Drones kunnen volop fotograferen, filmen en bespieden.

De Vrienden constateren dat onze Wassenaarse politici zich niet voldoende verzetten tegen dit plan. Kennelijk beschouwen de Provincie en Katwijk het dorp Wassenaar in dit dossier niet als een volwaardige gesprekspartner.

Het wordt tijd dat Wassenaar zijn bescheiden bijrol verwisselt voor een actieve hoofdrol.

Back To Top