Skip to content

2016 week 26 Niet luisteren

Dat wordt gezien als het credo van Brussel. Bij voorkeur geen aandacht besteden  aan gevoelens en opvattingen van burgers. En als het niet anders kan dan nog één keer uitleggen dat Brusselse regels in uw eigen belang zijn. Als je dit jarenlang volhoudt dan raak je geheid het vertrouwen van de burgers kwijt. Waardoor de  Britten nu met hun voeten hebben gestemd. Burgers willen gehoord worden.

En niet alleen eens in de vier jaar een stem uitbrengen met een onzeker resultaat. Dat is nu ook duidelijk gebleken in het Verenigd Koninkrijk. Maar het is zeker ook van kracht op het laagste bestuursniveau : de gemeente. En het moet gezegd : het heeft in Wassenaar enige tijd geduurd voor dat dit inzicht
doorbrak bij ons bestuur. We hebben in dat opzicht wel een aantal armoedige jaren achter de rug. Maar de huidige wethoudersploeg heeft aandacht voor opvattingen van burgers. En dat doet ons , als niet partij-politieke burgergroepering, natuurlijk goed. In ons streven om karakter en identiteit van ons dorp te behouden zien wij samenwerking met het gemeentelijk bestuur als essentieel. Onze krachten verenigen. Laten wij een
voorbeeld noemen uit de prima 10-jarige gemeentelijk Structuurvisie. Die ondermeer is gebaseerd op behoud en versterking van de ruimtelijke hoofdstructuur, met het landschap, lanen, weteringen en de cultuurhistorische waarden. “Wassenaar wordt niet verder uitgebreid” (citaat) De realiteit is dat de bouwdruk op de Randstad, en ook op ons groene dorp, ook in de toekomst zal blijven bestaan. Daarom is samenwerking van politiek en burgerij zo belangrijk om een dergelijk doel te realiseren.  Een gezamenlijke aanpak is nodig. Dat geldt zeker ook voor grote infrastructuele projecten, zoals behoud van het groen op Vliegkamp Valkenburg en de Rijksstraatweg.  (website:ikwildoorrijdenopden44.nl) .
Samen Sterk voor Wassenaar

Back To Top