Skip to content

2016 week 39 | Ons nationaal park

De Vrienden waren onlangs op bezoek bij waterleidingbedrijf Dunea. Het oude pompstation ligt prachtig verscholen in de duinen. Wij kennen het bedrijf goed want wij hebben er destijds ons 40 – jarig jubileum gevierd. Dit keer ging het om het initiatief om de zuid-hollandse  kuststrook tot nationaal park te verheffen. 

 

Vanwaar plotseling zo’n initiatief ?  De oorsprong ligt bij de Tweede Kamer. Die wilde meer aandacht voor de kwaliteit van nationale parken. En het ministerie van Economische Zaken heeft de handschoen opgenomen en een verkiezingswedstrijd uitgeschreven voor een nieuw nationaal park. En noemt als criteria : natuur, economie en internationale allure. Een vakjury onder leiding van Pieter van Vollenhoven beoordeelt de aanvragen en het publiek mag in oktober stemmen. Het wordt dus serieus aangepakt. Dunea heeft samen met de gemeente den Haag en de provincie een voorstel ingediend om de hele kuststrook van zuid-holland , inclusief de achterliggende gebieden ( Hof van Delfland; Duin, Horst en Weide ; de Bollenstreek ) tot Nationaal Park “ Hollandse Duinen “  te verheffen. De Vrienden ondersteunen dit initiatief van harte. Het Park heeft als doel versterking van natuur, rust en ruimte in de Zuid-vleugel van de volle Randstad. Natuurlijk liggen den Haag en andere plaatsen midden in de parkzone. Vandaar de bijzin : “ waar natuur stad en zee verbindt “. Wat betekent het nu  als je gebied tot Nationaal Park wordt verkozen? Het belangrijkste gevolg is dat natuur en natuurbeleving meer prioriteit krijgen in het economisch leven van de Randstad. Het is de gedachte, die ook internationaal sterk leeft, dat natuur een ondersteunende factor vormt voor  economische ontwikkeling. Logischerwijs betekent dit ook dat bouwactiviteiten in een park  op een laag pitje gezet worden. Voor de hand ligt dan onmiddellijk het delta-gebied van de oude rijn. ( voormalig vliegkamp valkenburg )

Dit gebied ligt in het hart van het nationaal park. Het is dus volstrekt helder dat je daar geen 5000 huizen kunt bouwen. De provincie zou toch nog eens moeten nadenken over de bouwplannen op valkenburg. Als je daar mee doorgaat heb je geen park meer. Gedeputeerde Han Weber, die ook aanwezig was, houdt het voorlopig op volle steun voor het park : rust en ruimte naast economische activiteit. Laten we dus maar beginnen met in october voor de Hollandse Duinen te stemmen. Dan wordt in ieder geval de basis gelegd voor een natuurlijke ontwikkeling.

Back To Top