Skip to content

2017 week 33 | Zomerflauwte

Z O M E R F L A U W T E

Het is volop zomer en de vacantie viert hoogtij. Pretparken, campings, kermisterreinen en recreatieparken in ons land worden druk bezocht. Ons dorp Wassenaar is een gewild vacantieoord en vele toeristen zijn neergestreken op de stranden, de terrasjes en in de speelparadijzen. De burelen van de gemeentebestuurders zijn wegens vacantie gesloten en ook veel winkeliers genieten van de jaarlijkse vacantierust.

Op landelijk niveau is het niet veel anders. De maanden juli en augustus staan bekend als komkommertijd. Politici zijn met reces en de nieuwsmedia moeten echt zoeken naar sappig nieuws om de lezers te vermaken en de attentiewaarde hoog te houden. Gelukkig zijn er toch veel evenementen die  -terecht-  veel aandacht vroegen. Zoals de fantastische sportprestaties van ons nationale  vrouwen-voetbalteam en van onze vrouwelijke atleten in Londen.

En niet te vergeten de lopende onderhandelingen om tot een kabinetsformatie te komen. De fractieleiders van de beoogde coalitiepartners hebben na hun vacantieperiode de draad weer opgepakt en discussiëren achter de schermen verder om tot overeenstemming te komen. Achter de schermen …..inderdaad dit gebeuren levert nog steeds geen nieuwswaarde op, ook al proberen nijverige journalisten te speuren naar spannende signalen die duiden op sensationele ontwikkelingen  Maar neen, geen nieuws …..is dat goed nieuws?

Wel worden we opgeschrikt door eier-schandalen en door wapengekletter in het Verre Oosten. Dat is allemaal zeer verontrustend en houdt onze aandacht vast !

Maar gebeurt er nu niks in ons dorp, in het mooie Wassenaar?

Achter de schermen in ons dorp wordt wel degelijk hard gewerkt, ……gewerkt door locale politici aan de samenstelling van de partijprogramma’s voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Dat worden spannende tijden voor de toekomst van ons dorp! Staat onze zelfstandigheid op het spel, hoe gaan we de toenemende verkeersdrukte te lijf, hoe behouden we het groene karakter van ons dorp, hoe weren we huizenbouw (tegen onze gemeentegrens aan) op Valkenburg …..? 

Allemaal vragen waarop de politieke partijen nu antwoorden gaan voorbereiden, hopen we. Dat wordt straks in 2018 een spannend onderhandelingsproces wanneer de verkiezingsuitslag coalitiepartners aan de tafel brengt. De Vrienden van Wassennar hopen vurig dat coalitieonderhandelingen tegen die tijd vlotter gaan verlopen dan wat er nu in Den Haag gebeurt. De toekomst van ons dorp is gebaat bij realiteitszin en doortastend optreden.

Samen staan we sterk voor een zelfstandig Wassenaar, op ons kunt U rekenen. 

Back To Top