Skip to content

2017 week 43 | Innterview met Arco van Ede

ARCO VAN EDE

Arco van Ede is de dynamische directeur van ‘Verhuisbedrijf van Ede’. Zijn bedrijf verhuist mensen uit Wassenaar en ook daar buiten naar plaatsen in Nederland en naar vele andere landen in de wereld. Arco was lid van het Dagelijks Bestuur van de ‘Vrienden’ van 1995 tot 2003. 

In zijn moderne bedrijf aan de Verlengde Hoge Klei vertelt Arco (1959) over zijn tijd als bestuurslid van de ‘Vrienden’. “Wassenaar ligt ons natuurlijk na aan het hart. Wij zijn Wassenaarders, zoals ook ons bedrijf. In mijn tijd was de heer Helfrich voorzitter. Verder waren toen ook bestuurslid de heren Asscheman en Rietveld en de dames Annemiek Gockel en Odile Ebbing. Later is in de plaats van Helfrich Henk de Greef als voorzitter gekomen. Ik werd in het bestuur gevraagd als deskundige op verkeersgebied, maar ik praatte ook mee met allerlei andere onderwerpen”.

‘Wat waren in jouw tijd de ‘hot items’ voor de ‘Vrienden’?

“Nou” herinnert Arco zich “dat was wel Duinrell, waartegen de buurtbewoners bezwaren hadden. Maar ja, dat was nu eenmaal een gegeven in Wassenaar en daar wilden wij niet tegen in gaan. Ook het doorgaand verkeer door Wassenaar hield ons bezig. Verkeer uit de bollenstreek naar Den Haag. Allerlei plannen om Wassenaar daarvoor af te sluiten werden toen geopperd, maar daar is niet veel van terecht gekomen. De Rijnland Route, die er nu komt, dààr waren wij wel voor. Heeft natuurlijk alles te maken met de eventuele bebouwing van vliegveld Valkenburg. Wij waren (en dat is nog steeds zo) tegen het vol bouwen van het Wassenaarse deel ervan. Wij wilden daar zo veel mogelijk ‘groen’ realiseren. Helfrich had over dit onderwerp regelmatig contact met Katwijk en Leiden”.

“Eenmaal per kwartaal” gaat Arco verder “hadden wij vergaderingen met bestuursleden van de wijkverenigingen. Daarbij kwamen allerlei wensen naar voren over de problemen in hun specifieke wijk. Zij wilden bijvoorbeeld dan afsluitingen van bepaalde wegen. Maar ja, dat riep dan weer problemen op met àndere wijken, dus veel konden wij daar niet mee doen”. 

‘Deden jullie wel eens leuke dingen voor de leden, zoals het huidige bestuur dat doet ?’ “Nee” zegt Arco “dàt kan ik mij niet herinneren.

Wèl organiseerden wij aantrekkelijke ledenvergaderingen met belangrijke sprekers. Daar trokken wij best wel veel leden mee”.

Ik geloof zeker dat ook nu nog de ‘Vrienden’ van belang zijn voor Wassenaar, maar het blijft moeilijk nieuwe leden aan te trekken”. 

 

Deka Wielenga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top