Skip to content

2018 week 41 | Waar staan we voor?

Een betere vraag is:“ waar gaan jullie voor “?

Onlangs kregen De Vrienden deze vraag voor geschoteld. Wat willen jullie bereiken, wat is jullie doelstelling? Als Vrienden-bestuur kunnen we dan simpelweg verwijzen naar de statuten en roepen dat we de leefbaarheid en de recreatiemogelijkheden van ons dorp willen behouden en bevorderen. En dat we dat al 50 jaar lang doen. Mooi klinkt dat, maar wat hebben die Vrienden nu recentelijk echt bereikt en wat zijn hun plannen? Ja, ….. wat hebben we bereikt?  De afgelopen jaren is er wel degelijk veel gepresteerd en graag noemen we onze inzet op meerdere terreinen. Zoals onze betrokkenheid bij het Verkeersplan Wassenaar, de discussie omtrent het functioneren van Avalex, het behoud van de Warenar, het bijsturen van het beleid t.a.v. Cultureel Erfgoed, beoordeling van de plannen rondom Huize Den Deijl, het behoud van het Ganzenhoekbos, deelname aan het Bestuurskracht-onderzoek, indiening van Zienswijzen en Inspreeknotities bijv. m.b.t. Valkenburg Groen en vooral ook onze oppositie tegen het Wassenaars Kompas. Een hele reeks, maar dit ligt achter ons! Waar staan we nù voor? Waar richten De Vrienden zich op? Kort en goed: De Vrienden gaan, anno 2018, voor de TOEKOMST van ons dorp, een toekomst als zelfstandige gemeente, een gemeente gekenmerkt door bestuurlijke transparantie, burgerparticipatie en een bestuurspraktijk gebaseerd op onderling respect en vertrouwen. In dat beeld passen de concrete doelstellingen van De Vrienden vandaag aan de dag, zoals de aanpak van de verkeerscongestie (ondertunneling van de Rijksstraatweg), behoud van het groen aan de noordzijde (1500 m. bufferzone), zorg voor de leefbaarheid in ons dorp (zeer selectieve woningbouw, aandacht voor de verkeersveiligheid, geen onnodige bomenkap etc.) en blijvende aandacht voor Cultureel Erfgoed (deelname in klankbordgroep).

Dit zijn doelstellingen die die ook precies passen in het coalitieakkoord van het nieuwe college van wethouders.De nieuwe wethouders gaan zich op 19 november nader profileren op een informatieve bijeenkomst in de Warenar. Daar krijgen ze een podium om zich te presenteren en hun plannen toe te lichten.De Vrienden zijn vereerd dat onze burgemeester en wethouders op die avond willen optreden en roepen alle Wassenaarders op om die avond bij te wonen.Het belooft een informatieve en interessante bijeenkomst te worden.WETHOUDERS AAN HET WOORD; Komt allen naar de Warenar op maandag 19 november a.s.. Zaal open om 19.15 uur. Duur van 19.30u tot 22.00 uur. Toegang gratis.

Back To Top