Skip to content

2017 week 7 | SAMENWERKING

SAMENWERKING

Samenwerking is de spil om iets te bereiken in Wassenaar.

Samenwerking tussen gemeentebestuur en burgers staat al 50 jaar in het vaandel van de Vrienden van Wassenaar. Om met succes het bijzondere karakter van het dorp te behouden. Maar daar hoort

ook  samenwerking binnen het gemeentebestuur bij , tussen de verschillende politieke partijen.

Nu begrijpen wij best dat politieke partijen zich moeten onderscheiden. En zich soms moeten afzetten tegen anderen. Uit levensbehoud ; om straks weer herkozen te worden. Maar om je binnen 9 politieke partijen te onderscheiden valt niet mee. En verschil creëren tussen 4 lokale politieke partijen is al helemaal lastig. Maar je kunt ook herkozen worden als je kunt laten zien hoe je constructief samenwerkt met anderen. Voor het Wassenaarse belang.

Zo’n situatie ligt nu voor het grijpen : de bebouwing van het vliegkamp valkenburg.

Vorige week was er een commissievergadering van de gemeenteraad waar een vertegenwoordiger van de Vrienden onze grote zorg uitsprak. Zorg over het volbouwen van de al beperkte groene ruimte. Met een testcentrum voor zgn. drones (  onbemande vliegtuigjes ) pal tegen Wassenaar aan. Wij kennen mensen uit Den Haag die zich afvragen wat ons probleem is. Een testcentrum voor onbemande vervoersmiddelen ( je kunt er ook auto’s testen ) heeft hoog technologische waarde. Goed voor de economie. Daar mag je toch best het laatste groen aan opofferen. Bovendien wonen we in de Randstad. Houd er maar rekening mee dat in de toekomst alles wordt volgebouwd !

Op zo’n moment wordt van de Wassenaarse gemeenteraad  één krachtige en standvastige positie verwacht. Zoals in 2013, toen de Raad unaniem een motie ondersteunde voor behoud van het groen.  Precies zoals de provincie ook wilde. Sindsdien hebben wij helaas weinig meer gehoord van de 1500 meter brede groene bufferstrook.

Het is duidelijk dat de tijd nu gekomen is voor unanieme actie van Wassenaars bestuur en burgers. Niet noodzakelijk tegen een testcentrum, maar wel tegen een testcentrum in de 1500 meter brede groene bufferstrook. Het vliegkamp terrein staat nog steeds bekend als een hoogwaardig natuurgebied. Door zijn ligging , openheid en aanwezige gradienten van grote ecologische waarde.

Volgens onderzoekers zelfs uniek in europa. Laten wij daarom gezamenlijk proberen deze ecologische kwaliteit in evenwicht te houden met economie en wonen. Voor nu en voor de generaties na ons.

SAMEN STERK VOOR WASSENAAR 

Back To Top