Skip to content

2019 Week 23 | Werk aan de winkel

De Europese verkiezingen zijn achter de rug en naast de hoge opkomst , heeft de uitslag een verrassend en tevens diffuus beeld opgeleverd. Het vertrouwde midden heeft terrein prijs gegeven, de flanken hebben gewonnen. De stemmen zijn verbrokkeld en dat maakt samenwerken in de toekomst een stuk moeilijker.
Maar toch …….als we in Europa voortgang willen boeken, als we voortvarend beslissingen willen nemen , MOETEN we “ bruggen slaan “ en onderling tot afspraken komen .

Hiervoor geldt één aangewezen weg, namelijk open en eerlijk communiceren, open staan voor zinvolle dialoog en echt inhoudelijk overleg plegen.
Er rust een hele zware taak op de schouders van de Europese politici. Wij wensen hen sterkte en ….. succes.
Kunnen wij hier in Wassenaar wat leren, iets opsteken van het Europese leerproces ?
Ja, de noodzaak om samen te werken, om in plaats van de verschillen uit te vergroten elkaar trachten te vinden , om de overeenkomsten op te zoeken en om samen de handen aan de ploeg te slaan, dat is een feitelijke urgentie die nog meer onderkend moet worden.
Maar , is er dan zoveel aan de hand, is er zoveel werk aan de winkel in Wassenaar ?
Welaan, er zijn vele dossiers in ons dorp die heel veel aandacht vragen, waar ook hard aan gewerkt wordt. Merendeels achter de schermen.
Wij als Wassenaarse burgers weten echter veelal niet wat de stand van zaken is omtrent deze dossiers, en waar ons college van B&W zijn prioriteiten legt en of en in hoeverre, voortgang wordt geboekt .
Hoe loopt het bijvoorbeeld op terreinen zoals Avalex, de Warenar, plannen met De Paauw, een nieuwe Sporthal, de volgende fase van een nieuw Verkeersplan ( najaar 2019 of 2020 ), bouwplannen bij de ANWB en Duindigt, de Perzische Tuin, de volgende stappen omtrent Valkenburg ( waar Katwijk reeds voortvarend plannen etaleert ), een komend bestuurskracht-onderzoek ?
Om op deze vragen in te spelen zou bijvoorbeeld in De Wassenaarse Krant een maandelijkse rubriek kunnen verschijnen waarin het gemeentebestuur vertelt waar ze concreet aan werkt.
Een gestandaardiseerde mededelingenrubriek onder de titel “ Wassenaar werkt aan de winkel “.
Deze reguliere B&W-kroniek geeft dan inzicht in wat er speelt, ook al is er geen feitelijke voortgang te melden. Een idee ?
De Vrienden van Wassenaar lanceren deze gedachte en zijn benieuwd naar uw reactie
op < info@vriendenvanwassenaar.nl >.

Samen sterk voor Wassenaar.

Back To Top