Skip to content

2020 week 9 | Valkenburg; een volgende ronde !

Katwijk en het Rijks Vastgoed Bedrijf (de grondeigenaar van vliegveld Valkenburg) maken ruzie. Het plan van Katwijk zou niet genoeg opbrengen volgens het RVB. De provincie en de minister dreigen in te grijpen, want er moet nu snel gebouwd worden. Katwijk doet 600 woningen extra in de aanbieding En Wassenaar?

Wassenaar is tégen. Tegen extra woningen. Zou dat veel indruk maken? Wassenaar bouwt zelf nauwelijks woningen. Draagt niet bij aan het oplossen van het woningtekort. Er wordt ook niet op Wassenaars grondgebied gebouwd, alleen op grond van Katwijk. Gevreesd moet worden dat het Wassenaarse protest niet veel teweeg brengt. “Wat kan het Wassenaar schelen hoeveel woningen Katwijk bouwt”, zal men zich buiten Wassenaar afvragen. “Veranderde omstandigheden”, dat is bij de overheid meestal het argument om je niet aan eerder gemaakte afspraken te houden.
Of de verwijzing naar gemaakte afspraken – de bestuursovereenkomst over Unmanned valley – veel indruk maakt, valt daarom te betwijfelen. Laten we hopen dat Wassenaar wisselgeld heeft achtergehouden om de zaken waar het voor ons dorp ècht om gaat, goed te regelen: vermindering van de verkeersdruk, vermindering van het doorgaande verkeer, waarborgen van goede bereikbaarheid voor bestemmingsverkeer (ja: ook voor mensen uit nieuw Valkenburg die willen komen winkelen, sporten of naar school gaan).
En niet te vergeten het tweede hoofdpunt: de brede groene buffer. Over de haalbaarheid van beide zaken bestaat veel onzekerheid. Wil de provincie medewerking verlenen aan het afwaarderen van de nu nog provinciale Katwijkseweg (N441) tot een dorpsweg , zodat daar maatregelen kunnen worden getroffen die ervoor zorgen dat het doorgaande verkeer om Wassenaar heen rijdt? En hoe gaat dat met de maatregelen om van de groene zone een mooi gebied te maken, waar de landbouw nog kan bestaan naast recreatie en natuur, en waar de vuilstort wordt gesaneerd enzovoorts. Wie gaat dat betalen? Heeft Wassenaar daarvoor inmiddels medestanders gevonden? Veel vragen.
Logisch dat de wethouder daar in het openbaar niet over praat totdat hij resultaat heeft. We vertrouwen er op dat hij in de onderhandelingen zijn kaarten goed speelt, dat de weerstand tegen de uitbreiding van het aantal woningen goed was voor de bühne en dat hij ondertussen ervoor zorgt dat de zaken waar het voor Wassenaar ècht om gaat, namelijk minder doorgaand verkeer en een brede groene zone, goed geregeld worden. De Vrienden wensen de wethouder veel sterkte om deze lastige klus te klaren.
Samen sterk voor Wassennar met een brede groene buffer !

Back To Top