Skip to content

Vrienden 50 op koers

Onze visieDe Provincie Zuid-Holland is de dichtst bevolkte provincie van Nederland. De Zuid Vleugel van de Randstad wordt desondanks verder volgebouwd.…

Een stukje historie

In 1967 werd de Vereniging van Vrienden van Wassenaar opgericht. De Vereniging is niet partij-politiek gedreven  en heeft één doel: het…

Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden: VOORZITTER De heer Jacob Jan Bakker  PENNINGMEESTERDe heer drs. B. van Leeuwen SECRETARISMevrouw…

Doel van VvW

Op niet- politieke grondslag, de leefbaarheid en recreatiemogelijkheden van Wassenaar, ook in het kader van de ruimtelijke ordening, te behouden en…

Werkwijze

De vereniging bereikt haar doelstelling door als burgergroepering de bewoners te betrekken bij alle projecten en initiatieven van Gemeentewege, die de…

Wij verwelkomen u graag als lid

Contactgegevens Vrienden van Wassenaar Secretariaat postbus 20972240 CB Wassenaarinfo@vriendenvanwassenaar.nl IBAN: NL11 INGB 0000 192270 Wij vragen van onze leden een minimumcontributie van €…

Back To Top