Skip to content

Doel van VvW

Op niet- politieke grondslag, de leefbaarheid en recreatiemogelijkheden van Wassenaar, ook in het kader van de ruimtelijke ordening, te behouden en te bevorderen op zodanige wijze, dat het eigen karakter dezer gemeente gehandhaafd blijft.

Back To Top