Skip to content

Werkwijze

De vereniging bereikt haar doelstelling door als burgergroepering de bewoners te betrekken bij alle projecten en initiatieven van Gemeentewege, die de leefbaarheid in ons dorp en het welzijn van de burgers raken.

Door publicaties, het organiseren van bijeenkomsten, door overleg te plegen met bestuurders etc. , worden de belangrijke onderwerpen aan het licht gebracht en probeert de Vereniging (mede) sturend op te treden.

Ook worden eigen initiatieven ontplooid, contacten gezocht met politieke partijen, overleg gepleegd met buurtverenigingen en discussiegroepen belegd met met experts en adviseurs op bijzondere vakgebieden.

Middels een eigen Nieuwsbrief en internetconvocaties worden de leden op hoogte gehouden en geraadpleegd voor hun oordeelsvorming.

Back To Top