Skip to content

2023 week 26 | Geen Pauzeknop

De kop van onze vorige column was “blijft Wassenaar zelfstandig?” Ook anderen waarschuwden dat de huidige bestuurscultuur en sociale onveiligheid wel eens onze zelfstandigheid op het spel zou kunnen zetten. In dat verband is interessant wat de Commissaris van de Koning, Jaap Smit, te zeggen had in een interview in deze krant. We moeten volgens hem ophouden met te denken dat hij erop uit is Wassenaar te herindelen: “dat is helemaal niet het geval”. Maar hij komt wel met een waarschuwing: “Je roept het over jezelf af als je er een potje van maakt; dus ruim je rotzooi op, ga aan de slag en er is niets aan de hand”. Duidelijke taal voor een politicus en we mogen veronderstellen dat in een gesprek met de fractievoorzitters hij ook heel duidelijk is geweest. Eigenlijk komt het erop neer dat het onze politici zijn die door hun optreden en handelen zullen bepalen of we zelfstandig kunnen blijven. Toch wel een navrante constatering!

De gemeenteraad van 13 juni heeft, zoals u allen heeft kunnen lezen, het voorstel van de burgemeester tot instelling van een stuurgroep, die een ‘verbetertraject’ moet begeleiden, afgewezen. De Raad wil het zelf doen. Je kunt daar vraagtekens bij plaatsen. Zullen de gemeenteraadsleden zelf echt bereid zijn om doortastende maatregelen te nemen die hun eigen handelen gaan bepalen? Het pleidooi van de Vrienden in deze gemeenteraad om een externe adviseur het helingsproces te laten begeleiden wordt door het besluit van de Raad om het zelf te doen nog relevanter. Dat zagen een aantal fractievoorzitters en de Commissaris gelukkig ook in. Jaap Smit zal met een naam komen. Het zal een persoon “met gezag en overwicht” zijn van buiten Wassenaar. Wij kunnen ons voorstellen dat het college, dat voor zichzelf en voor de ambtelijke organisatie ook een verbetertraject moet bewandelen, eveneens gebruik gaat maken van een externe begeleider.

We hopen wel dat allen in de Paauw de urgentie blijven inzien en niet de neiging hebben om vanwege de zomervakantie de pauzeknop in te drukken en voorlopig niets te doen. Het gaat er niet alleen om, zoals de Commissaris zei om je rotzooi op te ruimen, maar ook om dat snel te doen. Tegelijkertijd moet het normale bestuur wel gewoon doorgaan. In dit verband is niet onbelangrijk de Kadernota waarin dit college zijn plannen voor de komende jaren formuleert en de wijze van financiering. Daarover een andere keer meer.

Back To Top