Skip to content

2023 week 24 | Blijft Wassenaar zelfstandig?

Afgelopen dinsdagavond hebben de Vrienden ingesproken in de gemeenteraadsvergadering naar aanleiding van het onderzoeksrapport naar de bestuurscultuur en sociale veiligheid in Wassenaar. Uit het rapport blijkt dat er behoorlijk wat mis is met de bestuurlijke verhoudingen: de verhoudingen tussen college en raad, tussen college en de ambtelijke organisatie en tussen de raadsleden onderling. Wij als dorpsbewoners krijgen er slechts een klein deel van mee; namelijk dat deel dat zich afspeelt in de openbare ruimte van raads- en commissievergaderingen. Als vereniging, die opkomt voor de belangen van Wassenaar en de Wassenaarders, zijn wij hier heel verdrietig over. Wij verwachten van een serieus bestuur dat het zich gedraagt binnen de fatsoensnormen en het belang van ons dorp laat prevaleren boven dat van partijbelangen en persoonlijke animositeiten. Helaas blijkt al jaren dat voor sommige politici dit een te grote opgave is, waardoor de ene crisis overgaat in de andere en het inmiddels wemelt van de onderzoeksrapporten. In het nu voorliggende rapport wordt een aantal oorzaken hiervoor opgesomd. De belangrijkste teneur is dat politiek in ons dorp persoonlijk is. Het gaat niet om politieke verschillen, want die kunnen worden uitgesproken en een compromis opleveren; het gaat om diepliggende gevoelens van onvrede en wrevel. Voeg daar dan nog aan toe de aanwezigheid van – zoals ze in het rapport worden genoemd- enkele cultuurdragers en sfeerbepalers en er ontstaat een giftige cocktail.

Probeer daar op een zakelijke en inhoudelijke manier maar eens tegenwicht tegen te bieden. Dat zal een lastig traject worden. Toch staan de Vrienden achter de voorstellen voor een verbeterprogramma. Alles moet uit de kast gehaald worden om te voorkomen dat we dieper in de ellende wegzakken. Het gaat immers om het vertrouwen van dorpsbewoners in de politiek; het gaat om onze zelfstandigheid. Was het een aantal jaren geleden nog zo dat toen onze zelfstandigheid van buiten werd bedreigd het hele dorp zich achter de politiek schaarde om die ‘aanval’ af te slaan, zou het zo langzaamaan wel eens kunnen zijn dat men in het dorp denkt beter af te zijn in een niet meer zelfstandig Wassenaar. Kortom, het bestuur van Wassenaar draagt een grote verantwoordelijkheid om schoon schip te maken. Het is hun dure plicht om dat te doen en dus verwachten we dat iedereen meedoet. Tegelijkertijd zien de Vrienden ‘lichtpunten’ in de Raad en zouden wij hen willen oproepen krachtiger naar voren te treden.

Back To Top