Skip to content

2021 week 12 | De Warenar …… nieuwe stuurlieden!

Eind februari kwam het “ spoorboekje “ uit , een handleiding waarmee het College de Raad wilde informeren omtrent de voortgang van de besprekingen aangaande de toekomst van de Warenar.

Maar ……tot een discussie omtrent dit spoorboekje kwam het niet . De verantwoordelijke wethouder Lia de Ridder trad terug ( persbericht dd 26/02 ) en wethouders Hubert Schokker en Inge Zweerts nemen nu gezamenlijk het Warenar-stokje over, zo lezen we in de media.

Deze nieuwe stuurlieden zien zich geconfronteerd met een ogenschijnlijk complexe materie , gekenmerkt door meerdere oplossingsvarianten.

Sloop en nieuwbouw lijken van de baan. Een zgn Patronaatsvariant ligt nu ter tafel . In deze variant onderzoekt de Parochie ( houder van de erfpacht ) de haalbaarheid van een mogelijke overname van het gebouw ( de gemeente is eigenaar ) met invulling van een mogelijk commercieel georiënteerde activiteit , naast het uitdrukkelijke behoud van de theater en dorpshuis-functie.

De Vrienden van Wassenaar zijn positief gestemd over deze intenties , maar vragen zich af of deze opzet voldoende rendement oplevert ( voor de nieuwe eigenaar) om levensvatbaar te zijn. Eerdere studies in deze richting ( verkenningen bij projectontwikkelaars ) wezen immers uit dat dit niet een haalbare weg lijkt. Waar ligt nu toch de angel in dit Warenar project ?

De angel ligt bij de gemeente zelf . Een theater en dorpshuisfunctie moet worden gehandhaafd stipuleert de gemeente , maar dan moet het gemeentelijke Warenar-monument toch onderhouden worden …..? Na vele jaren lang achterstallig onderhoud heeft de gemeente zichzelf nu opgezadeld met een grote kostenpost (ruwweg € 7 ton werd becijferd) .

Thans wordt naarstig gezocht naar oplossingen. Wie is bereid daarvoor de kolen uit het vuur te halen? De Vrienden zouden willen dat alle (financieel) betrokken partijen met elkaar om de tafel gaan zitten om de knoop door te hakken. De gemeente als pandeigenaar, de parochie als grondeigenaar, de huurders en zij die huurder willen worden, de stichting Beheer Warenar die al jarenlang zonder daarvoor een cent terug te krijgen in de Warenar heeft geïnvesteerd. Op basis van een gezamenlijk businessplan waarin alle mogelijkheden die het gebouw de Warenar te bieden heeft benut worden, zouden zij een oplossing moeten kunnen vinden. Bijvoorbeeld: ambtenaren in De Warenar. Dat bespaart (aan)bouwkosten van de Paauw. Waar een wil is, is een weg!

Samen sterk voor innovatieve oplossingen !

Back To Top