Skip to content

2021 week 10 | De Paauw als bestuurscentrum, ja maar zonder horeca

Na uitgebreid onderzoek in 2019 naar de mogelijke toekomstscenario”s voor Buitenplaats De Paauw, waarbij ook de inwoners van Wassenaar betrokken zijn geweest, heeft de Gemeenteraad in mei 2020 besloten om in De Paauw een volwaardig bestuurscentrum te ontwikkelen.

Middels een on-line enquête konden de inwoners tot donderdag 4 maart jl. hun mening geven over de plannen om de beleidsambtenaren aldaar te huisvesten en over de locatie van een kleinschalige publieke horeca faciliteit.

De Vrienden onderkennen het belang van de concentratie op één locatie van het gemeentebestuur en de beleidsambtenaren en staan positief tegenover dit voornemen. Anderzijds zijn de Vrienden zich bewust van de extra belasting van de directe omgeving door een toename van het verkeer en een hogere parkeerdruk. Daarnaast hebben De Paauw en het park de status van Rijksmonument zodat eventuele nieuwbouwplannen zeer zorgvuldig moeten worden vorm gegeven zodat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed er zijn goedkeuring aan kan verlenen.

Er zijn 3 scenario”s ontwikkeld voor de huisvesting van de ambtenaren en voor de horeca faciliteit. De Vrienden geven de voorkeur aan een combinatie van elementen uit scenario 0 en 1 opdat bereikt wordt dat de nieuwbouw van scenario 2 niet aan de orde hoeft te komen.
Concreet komt het er op neer dat scenario 0 ( handhaven huidige situatie) wordt uitgevoerd zonder de geplande inpandige horeca faciliteit (conform scenario 1) , zodat meer ruimte beschikbaar komt voor de huisvesting van de ambtenaren. Conform scenario 0 zal het souterrain maximaal benut moeten worden door het rasterwerk van de 19 bestaande ramen te verwijderen en helder glas, aan te brengen. Door identieke ramen te maken in de westelijke muur van de voormalige balzaal zal het souterrain daar ook daglicht krijgen.

De horeca faciliteit is een overblijfsel van verkenningen in een eerdere fase, maar heeft niets te maken met de wens om een volwaardig bestuurscentrum in te richten. De Vrienden doen de suggestie om het plan voor een horeca faciliteit, die in scenario 1 buiten het gebouw in een apart paviljoen gevestigd zou worden, voorlopig in de ijskast te zetten. Dit zal een aanzienlijke besparing geven en ook minder verkeershinder en minder parkeerdruk opleveren.

Als de nieuwbouw vermeden wordt, zal dat een belangrijke besparing betekenen en zullen geen bezwaren kunnen worden gemaakt tegen de aantasting van het cultureel erfgoed ( dus geen tijdrovende procedures) en zal er meer ruimte over blijven voor parkeerplekken.
Samen sterk voor een efficiënte Paauw.

Back To Top