Skip to content

2020 week 23 | Trouw aan De Paauw

Vrijwel iedere Wassenaarder kent ons vermaarde Raadhuis De Paauw. Het is omgeven met een imposant grasveld aan de voorkant en een fraai bos met vijver aan de achterkant. Het bos biedt de wandelaar, al of niet vergezeld van een trouwe viervoeter, een aangename en rustige wandeling.

Echter, niet iedere Wassenaar is op de hoogte van de geschiedenis van dit roemrijke landgoed. Tot medio 16e eeuw is het eigendom van de Delftse gemeentesecretaris mr. Cornelis van der Dussen, die op het terrein een buitenhuis ‘Huis Te Pau’ laat bouwen. Na zijn overlijden is, na vele verervingen en verkopen, het landgoed uiteindelijk rond 1770 verkocht aan mr. Adriaan Pieter Twent. Tijdens de Napoleontische tijd was hij minister van Waterstaat, toen Lodewijk Napoleon in Nederland koning was. Twent laat er een imposante woning bouwen. Na overlijden van deze hoogwaardigheidsbekleder verkopen zijn erfgenamen de woning in 1838 aan Prins Frederik der Nederlanden, de tweede zoon van Koning Willem I en jongere broer van de latere koning Willem II. Frederik laat het gebouw vervolgens uitvoerig renoveren, vergroten en uitbreiden met twee zijvleugels. Hij gebruikt het als zijn zomerverblijf. In 1881 overlijdt de prins op 84-jarige leeftijd in zijn werkkamer in De Paauw, de kamer van onze latere Wassenaarse burgemeesters. Daarna wisselt door verkoop het eigendom wederom enige malen, totdat uiteindelijk in 1924 de Gemeente Wassenaar tot aankoop besluit en het als raadhuis inricht, aangezien het raadhuis elders in Wassenaar te krap is geworden. Dat pand bevond zich tot dusver in de Langstraat, daar waar later een reisbureau werd gevestigd en nu een modezaak.

Kortom, Huize De Paauw heeft een rijke historie. Het is – zoals velen noemen – een parel in ons dorp, waar wij trots op mogen zijn. De gemeenteraad heeft nu onlangs ( 19 mei ) het College van B&W gevraagd een nadere studie te laten verrichten naar de toekomstige status. Deze studie is een amendement op een college- voorstel en behelst de invulling als volwaardig bestuurscentrum.

De Vrienden van Wassenaar hopen dat De Paauw als sierlijk raadhuis en bestuurlijk centrum van ons dorp kan blijven bestaan en dat bij de uiteindelijke keuze de omwonenden ook direct worden betrokken. Van belang is een passende invulling die strookt met het karakter van een rijksmonument.

Over een paar jaar zullen wij hopelijk het 100-jarig bestaan van De Paauw als raadhuis vieren. De Vrienden van Wassenaar staan samen sterk voor een mooie Paauw.

 

 

 

Back To Top