Skip to content

2020 week 21 | Perspectief

Eindelijk. Onze regering heeft perspectief geboden, perspectief op een weliswaar hobbelig traject richting “terug naar het normale leven “.
Maar ……, wordt alles weer normaal, nu we de onzichtbare Corona-vijand onder controle schijnen te krijgen ?

Heeft deze crisis onze mind-set aangetast, denken we nu anders over de essentiële dingen in ons leven , de zin van ons bestaan, de kijk op de toekomst ?
Reeds vele experts, wetenschappers en psychologen voorspellen ons een kantelende samenleving: de-globalisering, terugtrekking op eigen honk, meer aandacht voor spirituele waarden, ontmaterialisering, en toenemende begrip voor elkaars noden.
Een ontwikkelingsgang die nog met veel vraagtekens is omgeven. Wie zal het zeggen …..?

Eén ding is wel duidelijk. We waarderen plotseling veel meer onze physieke en geestelijke gezondheid en genieten extra van het goede en het mooie in onze leefomgeving.
En dat geldt ook hier, voor ons , de bewoners van ons mooie dorp Wassenaar. Een dorp dat, nu het voorjaar is aangebroken, in al zijn ontluikende groene pracht, er schitterend uitziet.

Dit brengt ons op een loftuiting aan het adres van de afdeling Groenvoorziening van onze gemeente. Deze afdeling heeft de afgelopen jaren niet stil gezeten en op meerdere fronten veel werk verzet.
We noemen bijvoorbeeld de herbeplanting ( bomen en struiken ) langs de A44, waar oude populieren vervangen werden door nieuw groen.
De Vrienden mochten destijds een bijdrage leveren in de werkgroep, die zich hiermee bezig hield. Een ander voorbeeld is de herinrichting van het Wlihelminaplein. Deze locatie werd omgetoverd in een tuin-juweeltje.
Recentelijk werden hele oude Acacia’s aan de Konijnenlaan vervangen door nieuwe bomen. Onderhoud is gepleegd in het Backershagenbos en aan de bomen op de Stoeplaan.
Thans staan een opknapbeurt van het Mariaplein ( Kerkehout ) op het programma en herstelwerkzaamheden in het park De Wittenburg en in het park Rust en Vreugd.
Nu de buitenzijde van het Raadhuis De Paauw een restauratie heeft ondergaan ( bijna afgerond ), komt het project Prinsenwijk in zicht ( rioolwerkzaamheden in de straten leidend naar De Paauw zijn alreeds in gang gezet ) . Dit project omvat oa. een herstel van de historische oprijlaan naar het Raadhuis. Hierin worden meegenomen een andere asfaltering, een groenere uitstraling en veiligheidsmaatregelen.
Al met al een heel palet aan activiteiten om ons dorp continu aantrekkelijk te houden en zo mogelijk te verfraaien .

Dat is een perspectief waar we graag naar uitkijken.
Samen sterk in een Groen Wassenaar.

Back To Top