Skip to content

2017 week 19 | Culturele kaalslag

Na de geruchten dat de toekomstbestemming van Raadhuis De Paauw onder vuur ligt, konden wij tijdens de raadsvergadering van 19 april vernemen dat nu het voortbestaan van ons theater-, congres en evenementencentrum De Warenar gevaar loopt. Er heeft jarenlang geen onderhoud plaatsgevonden, er zijn zelfs daklekkages en het kost een boel geld om het gebouw weer op te lappen. Bovendien bedraagt – volgens de wethouder – de gemiddelde bezettingsgraad van de zalen slechts 11 procent. 

In De Wassenaarse Krant van vorige week hebt u kunnen lezen dat vele Wassenaarders zich tegen een dreigende sluiting keren. In maar liefst drie krantenpagina’s ventileren zij hun verontwaardiging – ja zelfs hun verbijstering – over deze gang van zaken. De Vrienden van Wassenaar zijn eveneens stomverbaasd. Onze voorzitter heeft dan ook tijdens de raadsvergadering op 19 april met ferme taal ingesproken.

Hebben wij in dit Warenar-dossier te maken met een dorre boekhoudersvisie? Lees de publicatie op pagina 41 van De Wassenaarse krant van vorige week waarin het bestuur van de Stichting Beheer Warenar een en ander weerlegt. Zo zou o.a. de bezettingsgraad niet 11, maar 33 procent bedragen. Overigens bedraagt naar verluidt de bezettingsgraad van de theaterzaal zelfs meer dan 80 procent. 

Het probleem ligt dus niet bij deze fraaie bezettingsgraad van de theaterzaal (ruimte biedend aan 220 personen), maar kennelijk gaat het om de Persijnzaal (80 personen), de Santhorstzaal (55 personen) en de Zuidwijkzaal (40 personen). Deze kleinere zalen lijken dus weinig te worden verhuurd. Maar misschien is daar met actief acquireren wat aan te doen.

Anderszins ligt het voor de hand te veronderstellen dat je een cultureel centrum nooit echt rendabel kunt maken. Uit geraadpleegde stukken blijkt dat de gemeente de Warenar subsidieert met € 70.000 (opgave voor 2017). Echter, daarnaast blijkt ook dat zogenoemde ‘integrale gebouwgebonden kosten’ van circa € 240.000 aan de exploitatie ten laste worden gelegd. Tja, deze toerekening maakt het resultaat negatief.

Het lijkt erop dat de gemeente met deze boekhoudkundige manoeuvre ontketent dat de bedrijfsvoering elk jaar dik negatief uitvalt. Zolang niet duidelijk is wat voor beleid hierachter steekt (wat zijn dat voor kosten?), plaatsen De Vrienden grote vraagtekens

bij de handelwijze van de betrokken bewindslieden. 

Openheid en transparantie is toch de leidraad van het college? Dus eerst goed de situatie analyseren, beleid vaststellen en daarna in goed overleg met alle betrokkenen tot besluitvorming komen.

Dat lijkt ons de enige juiste weg. Want samen staan we sterk.

 

Back To Top