Skip to content

2017 week 15 | De Paauw in het nauw

De Paauw in het nauw?

Vorige week zondagochtend kon de Wassenaarder in ons fraaie Raadhuis De Paauw weer genieten van een muzikale uitvoering. Deze keer het internationaal bekende duo Frederico Dalpra (dwarsfluit) en Amelia Santoso (piano). Zij voerden werken uit van Fauré, Telemann, Prokovieff en Dvorak.
 

In deze krant stond aangekondigd dat dit tevens het laatste Paauwconcert was, waaruit de bezoekers konden concluderen dat dit – zoals gebruikelijk – wederom het laatste Paauwconcert van dit seizoen zou zijn. Maar nee, tot verwondering van de bezoekers bleek het toch anders uit te pakken. Onze dorpsgenoot en musicoloog Deka Wielenga, al jarenlang de onvermoeibare toegewijde organisator van deze concerten, kondigde aan dat dit de allerlaatste concertuitvoering was geweest die in De Paauw is gehouden. En hij voegde hier aan toe: “De voornaamste reden hiervoor is dat de gemeente zoekt naar een andere bestemming voor dit gebouw. Een geplande concertserie zou dit zoeken in de weg staan”. De aanwezige wethouder bevestigde dit.

Als plannen voor een nieuwe bestemming niet worden geopenbaard en het gezag zich in stilzwijgen hult, dan geeft dit voeding aan speculaties. Gaat de gemeenteraad voortaan misschien elders vergaderen? Gaan burgemeester en wethouders misschien verhuizen? En, indien dit het geval zou zijn, waarom kondigde de gemeente dan op 29 maart aan dat er een nieuw ‘beheerplan’ komt voor het park rond De Paauw?

De Vrienden betreuren dat geen openheid wordt betracht. Wordt De Paauw misschien verkocht? Zo ja, wat gaat een nieuwe eigenaar ermee doen? Wordt het een wellness- en fitnesscentre? Komt er een autoshowroom in? Of misschien toch een casino?

Of klopt het wat sommige zegslieden in de media opperen: heeft het misschien te maken met geruchten dat elders een nieuw gemeentekantoor moet worden ingericht voor de samengevoegde Wassenaarse en Voorschotense ambtenaren van de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV)? Is dit misschien een prélude op gemeentelijke fusie tussen Wassenaar en Voorschoten? We weten het niet. We komen er maar niet achter.

Raadhuis De Paauw is al decennialang het markante gebouw waarin ons gemeentebestuur is gevestigd, waarin onze gemeenteraad en raadscommissies vergaderen. Het is daarnaast voor Wassenaarders een inspiratievolle tempel van cultuur. Het heeft zowel beeldende kunstenaars als musici vele, vele jaren de gelegenheid gegeven in een fraaie ambiance en in een perfecte akoestische zaal hun werken te tonen en uit te voeren.

Het is zonde indien zou blijken dat De Paauw als eeuwenlang een uniek beeldbepalend juweel van onze gemeente van zijn allure zou worden beroofd.

Back To Top