Skip to content

Zienswijze – Concept Erfgoedvisie Wassenaar 2018-2024

VERENIGING VAN VRIENDEN VAN WASSENAAR            

Oktober 2017

Zienswijze m.b.t. Concept Erfgoedvisie Wassenaar 2018-2024

Wassenaar is één van de zeven Kroonjuwelen Cultureel Erfgoed van de Provincie Zuid-Holland. Dat zijn gebieden die zo bijzonder, waardevol of kwetsbaar zijn dat de instandhouding of verdere ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden die ze vertegenwoordigen, voorrang heeft boven alle andere ontwikkelingen. Deze gebieden dragen in hoge mate bij aan de identiteit, beleving en biodiversiteit van Zuid-Holland.

Deze status van Kroonjuweel legt de Gemeente Wassenaar de plicht op om een doorwrochte beleidsvisie op te stellen m.b.t. het cultureel erfgoed die voortbouwt op voorgaand beleid, verankerd is in de Structuurvisie Wassenaar 2025 –Landgoed aan zee en de aansluiting maakt op landelijke veranderingen zoals de komst van de Omgevingswet, die de erfgoedvisie meer omgevingsgericht maakt.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe erfgoedvisie heeft het Gemeentebestuur gekozen voor een ruime inbreng van geïnteresseerde burgers en organisaties die hun wensen op het gebied van het cultureel erfgoed op een aantal verschillende manieren kenbaar konden maken, geheel in lijn met de beginselen van de Civil Society. Daar is ook ruim gebruik van gemaakt.

De Vereniging van Vrienden van Wassenaar is verheugd over de wijze waarop het Gemeentebestuur naar de talrijke wensen uit de samenleving heeft geluisterd en deze op een professionele manier heeft verwerkt in een deskundig en ambitieus rapport dat het cultureel erfgoed wil beschermen en waar nodig verder ontwikkelen met een open oog voor andere belangen zoals die van eigenaren en gebruikers.

De Vrienden steunen de beleidsvoornemens die in deze erfgoed visie zijn neergelegd van harte. De Vrienden verzoeken het gemeentebestuur om op basis van deze visie zo spoedig mogelijk met inbreng van geïnteresseerde burgers en organisaties een concreet uitvoeringsplan voor te leggen. Uiteraard zullen de Vrienden dan graag hun medewerking geven aan een realistische en effectieve uitwerking.

Back To Top