Skip to content

Wijziging ophalen GFT-afval volgens begroting 2022

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Wassenaar
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

Betreft: wijziging ophalen GFT-afval volgens begroting 2022

Geacht College,
Het dagelijks bestuur van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar heeft met bezorgdheid kennis genomen van de mededeling in de op 8 oktober jl. in De Wassenaarse Krant gepubliceerde gemeentelijke begroting voor 2022 m.b.t. het ophalen van het GFT-afval. Dit gaat volgens de mededeling vanaf 1 januari 2022 tweewekelijks gebeuren.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van De Vrienden, waarin vrijwel alle buurtverenigingen vertegenwoordigd waren, op 1 februari 2017 heeft toenmalig wethouder Maat als reactie op de commotie over de destijds voorgenomen tweewekelijkse inzameling van GFT-afval toegezegd dat in Wassenaar-Zuid en Rijksdorp van april tot december het GFT-afval wekelijks zal worden opgehaald. Later is deze regeling uitgebreid over meer wijken in Wassenaar, zodat men nu al jaren rekent op wekelijkse inzameling van het GFT-afval in de genoemde periode.

De aantrekkelijkheid van Wassenaar wordt voor een belangrijk deel bepaald door de vele goed onderhouden particuliere tuinen. Dat onderhoud wordt gefaciliteerd door de wekelijkse inzameling van het tuinafval in de periode van april tot december.

Mogelijk is er sprake van een misverstand en geldt het nieuwe regime van tweewekelijkse inzameling alleen voor wijken zonder tuinen of met kleine tuinen. Het dagelijks bestuur van De Vrienden verzoekt het college derhalve om opheldering.

De leden van het Algemeen Bestuur krijgen van deze brief een kopie, hetgeen mogelijk voorkomt dat uw college van vele verontruste buurtverenigingen een gelijkluidende brief krijgt.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks bestuur van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar

W.G.
J.J. Bakker
voorzitter

Back To Top