Skip to content

Week 9 2022 | Waarom we zeker nu moeten stemmen

We schrijven deze column op het moment dat de Russische tanks nog door Oekraïne rollen. Er zijn commentatoren en wetenschappers die van mening zijn dat deze confrontatie tussen autocratie en democratie de opmaat zal zijn voor meer wapengekletter. Misschien dat de komende tijd in het teken zal staan van de wereldwijde strijd tussen internationale rechtsorde, vrijheid en democratie aan de ene kant en willekeur, autocratie en knevelarij aan de andere kant. Dat doet ons beseffen dat onze verworvenheden geen vanzelfsprekendheid zijn. Autocratie oogt nu eenmaal krachtig, want: geen twijfels, eenheid en sterke waarden. Daar staat een democratisch bestel tegenover dat rommelig lijkt, waar getwijfeld en gemopperd wordt, waar fouten worden gemaakt en vertrouwen in de politiek wel eens wegebt, en waar altijd discussie is over het nu, het later en het verleden. Toch zullen weinigen ons onvolkomen politieke bestel willen inruilen voor ‘de sterke leider’. Tegen deze achtergrond spelen onze gemeenteraadsverkiezingen van volgende week zich af. Wij als dorp kunnen niets doen tegen buitenlandse dictators en oorlogsgeweld, maar wat wij wel kunnen doen is een krachtig signaal afgeven over waar wij staan in deze strijd door massaal te gaan stemmen. Het gaat dit maal niet alleen over de gemeentepolitiek, maar om onszelf, elkaar en onze brede omgeving te tonen dat wij de democratie hooghouden (ondanks de gebreken). En misschien boeit het u niet, heeft u geen tijd of heeft u geen vertrouwen in de politiek, maar besef dan dat uw stem zeker nu er wel degelijk toe doet. Een van de wethouders sprak tijdens een interview in de krant over ‘stemmen’ als zijnde een burgerplicht. Misschien had hij daarbij het bovenstaande in gedachten. Het is een moedige uitspraak in deze tijd waarin iedereen meent alleen maar rechten te hebben en het eigen belang wordt gevierd. Plichten zouden alleen maar berusten bij de ander, in de eerste plaats bij politici, want die moeten ons ontzorgen. Dat is een ongezonde invulling van onze samenleving. Ieder van ons heeft namelijk ook plichten; plichten tegenover je directe en bredere omgeving en de plicht om –vooral nu- onze democratie te steunen door te gaan stemmen. Weet u niet op wie, kijk dan het verkiezingsdebat georganiseerd door de Vrienden terug op YouTube of lees de verkiezingsnieuwsbrief op onze website. Meer dan honderd dorpsgenoten zijn bereid hun vrije tijd op te offeren om u te vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Daar zit ongetwijfeld iemand tussen die u aanspreekt.

De Vrienden: een democratische vereniging

Back To Top