Skip to content

Week 48 2022 | Bestuurswisselingen bij de Vrienden

Tijdens een drukbezochte en geanimeerde ledenvergadering op 16 november jl. namen wij afscheid van onze voorzitter Jacob Jan Bakker; hij was sinds april 2019 voorzitter. Theo Overdevest, sinds begin 2020 bestuurslid bij de Vrienden, is door de ledenvergadering benoemd als zijn opvolger. Hij en zijn familie zijn diepgeworteld in de Wassenaarse samenleving. De nieuwe voorzitter bedankte Jacob Jan Bakker voor de plezierige samenwerking met hem binnen het bestuur en zijn inzet voor De Vrienden van Wassenaar, zoals de transformatie naar een verbreding van het draagvlak van (het bestuur van) De Vrienden van Wassenaar, zijn aandacht voor de inwonersparticipatie in Wassenaar en in het bijzonder het proces van een deugdelijke en effectieve bestuurlijke besluitvorming bijv. rond Valkenhorst, het dossier “Ammonslaantje naast 39” en het plan voor een ingrijpende wijziging van het kapvergunningenbeleid.

Tijdens de vergadering namen de leden ook afscheid van het zeer gewaardeerde bestuurslid Wim Tordoir, die ruim 8 jaar bestuurslid is geweest van De Vrienden van Wassenaar. Aandachtsgebieden van Wim Toirdoir lagen onder meer op het terrein van het cultureel erfgoed. Zo heeft hij er bij de gemeente op aangedrongen dat er beleid zou worden gemaakt voor plaatsing van zonnepanelen in het beschermde dorpsgezicht en op cultureel erfgoed in het algemeen. Voorts had de renovatie van de Paauw zijn aandacht en streed hij tegen het plan om dit monument te voorzien van een aanbouw. Hij blijft namens de Vrienden participeren in de Klankbordgroep cultureel erfgoed. Verder heeft hij eraan bijgedragen dat de ontwikkelingen rond Bronovo in de Wassenaarse politiek niet vergeten werden. Ter vergadering kwam hij nog met de primeur dat sluiting van Bronovo definitief van de baan is en dat het ziekenhuis in een andere vorm voor onbeperkte termijn open blijft.
In de vacature in het bestuur door het vertrek van Wim Toirdoir werd voorzien met de benoeming van een nieuwe bestuurslid: Mark Knevel; ook geen onbekende in het Wassenaarse.

In aansluiting op de ledenvergadering vond een openbare bijeenkomst plaats, waarbij ook niet leden van harte welkom waren, met een presentatie door wethouder Bart Boon over: “Valkenhorst en de groene buffer tussen Wassenaar en Katwijk”. Uit de grote opkomst, kritische vragen en levendige discussie met de wethouder bleek dat het onderwerp sterk leeft binnen onze gemeente. In deze krant van vorige week heeft u een verslag van deze bijeenkomst kunnen lezen.

De Vrienden: met een vernieuwd team richting toekomst.

Back To Top