Skip to content

Week 46 2022 | De slag om de OZB

De slag om de OZB, die zich vorige week dinsdag en woensdag afspeelde, ging over het percentage waarmee de OZB in 2023 verhoogd zou moeten worden. Het college van B&W stond pal voor het in het coalitieakkoord overeengekomen percentage van 20% OZB verhoging. Coalitiegenoot VVD had grote moeite met een verhoging in 2023. Na ruim 11 uur vergaderen, trok de VVD, met meer geluk dan wijsheid, aan het langste eind en was de verrassende uitkomst geen OZB verhoging.

En nu de kruitdampen rond De Pauw langzaam optrekken kunnen we de sporen die de slag in het politieke landschap heeft achtergelaten in ogenschouw nemen.

Wat is, na de slag om de OZB, nog de status van het coalitieakkoord? De OZB verhoging was één van de meest concrete en duidelijke afspraken in het coalitieakkoord. Blijven de andere afspraken wel staan?

Wat de slag wel duidelijk heeft gemaakt is dat de coalitiepartijen niet in staat waren een gezamenlijk compromisvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. En dat terwijl hun amendementen elkaar tot op enkele procenten naderden (+ 7 % van de VVD, + 9,75% van LW, + 12,5% van HvW). In plaats daarvan stemden ze elkaars amendementen weg, waardoor de uitkomst alles of niets werd. Va-banque spelen met de gemeentelijke begroting.

Slachtoffers van slag om de OZB zijn ook de wethouders Boon (LW) en Van Sloten (GL). Als financiële ‘onderbouwing’ van het voorstel om de OZB niet te verhogen sneuvelden, om puur boekhoudkundige redenen, ogenschijnlijk willekeurige begrotingsposten. Deze wethouders zien hun agenda voor het komende jaar gekortwiekt.

Behalve de uitkomst van de slag moeten we ook aandacht besteden aan de wijze waarop de slag is gevoerd. De wethouder van HvW opereert op een wijze die, op zijn minst schuurt met het dualisme. Wethouders staan boven de partijen en onthouden zich van partijpolitiek. Een handtekening van de wethouder onder de advertentie van zijn partij past daar niet in. Het is politiek ook niet erg effectief gebleken. De wethouder had zijn energie beter kunnen steken in het overleg met zijn coalitiegenoten.

Maar ook de actie van het CDA om een petitie te starten tegen de OZB roept bestuursrechtelijke vragen op. Dit was een petitie ván de politiek in plaats van een petitie áán de politiek. Een politieke partij zou eigenlijk geen actiegroep behoren te zijn.

Back To Top