Skip to content

Week 38 2022 | Naar de Raad van State

Mogelijk hebt u vernomen dat de Vrienden van Wassenaar hebben besloten een procedure aan te spannen bij de Raad van State tegen het door de gemeente Katwijk opgestelde bestemmingsplan Valkenhorst. Vanuit Wassenaar hebben de Stichting Valkenburg Groen en het Gemeentebestuur die stap ook gezet. Waarom doen de Vrienden dit? Onze Vereniging en de Stichting Valkenburg Groen bepleiten al decennia een zodanig woningbouwprogramma op de voormalige vliegkamp dat zo min mogelijk belastend is voor de natuur aan de noordrand van ons dorp en voor de leefbaarheid in onze gemeente. Daarom dat wij een brede groene zone willen (dat is ook in het belang van Valkenhorst), geen drones over onze groene ruimte en regulering van de verkeersstromen vanuit Valkenhorst naar Wassenaar. Tegelijkertijd moet onze gemeente wel proberen te profiteren van deze nieuwe woonwijk met 20.000 inwoners door ze naar onze winkels, horeca, kerken, sportverenigingen en scholen te lokken. Dus er moet een recreatieve infrastructuur komen die de Valkenhorsters die hier moeten zijn faciliteert en het doorgaand verkeer ontmoedigt. Op al deze doelstellingen hebben wij in het verleden ons gemeentebestuur kritisch gevolgd en bevraagd. We vonden dat Wassenaar niet altijd alert en stevig genoeg reageerde. Het ontbrak aan doortastende plannen onzerzijds. Door niet altijd handig en diplomatiek optreden van college en gemeenteraad verzuurden ondertussen de relaties met Katwijk in zulke mate dat we constateerden dat weinig van onze doelstellingen gerealiseerd zouden worden. Terwijl nu juist richting Katwijk de ‘honingpot’ gebruikt had moeten worden. Het ontwerp-bestemmingsplan deed ons al het ergste vrezen en toen vervolgens alle opmerkingen van ons gemeentebestuur en van de Vrienden achteloos in de prullenmand werden geworpen en het definitieve bestemmingsplan werd goedgekeurd door de Katwijkse gemeenteraad, wisten we dat het enige wat ons nog restte de gang naar de rechter was. Het bestemmingplan is namelijk juridisch niet helemaal in orde (op onze website kunt u het beroepsschrift dat wij hebben ingediend lezen). Dus we hopen op vernietiging door de Raad van State waarna Wassenaar en Katwijk in goed overleg de plooien gaan recht strijken en tot een voor Wassenaar aanvaardbaar bouwplan komen. Belangrijk is nu dat we als Wassenaar gezamenlijk optreden richting de Raad van State. De rechter ontvangt uit Wassenaar drie stevige en goed onderbouwde beroepsschriften, die elkaar aanvullen en een boodschap van eensgezindheid uitstralen. Tegelijkertijd vinden wij dat het college en de gemeenteraad nu al de dialoog met Katwijk moeten opzoeken en de opties verkennen voor een Valkenhorst gebouwd op goed nabuurschap.

De Vrienden: pal voor Wassenaar

Back To Top