Skip to content

Week 34 2022 | Ons Wassenaar

“Politiek is veel te belangrijk om enkel over te laten aan politici”. Deze uitspraak is niet nieuw. Ze kwam op bij de schrijver van deze column mijmerend op een zomermiddag onder een eikenboom die de ergste zomerhitte tegenhield. Politici worden door ons eens in de vier jaar gekozen en je zou kunnen redeneren: “het is nu aan hen, ik bemoei me er verder niet mee”. Zo werkt het echter niet helemaal. Politici werken niet in een ‘bubbel’ en zijn omgeven door lobbyisten en belanghebbenden die het beleid trachten te beïnvloeden. Dus u als burger kunt wel redeneren: “ik bemoei me er verder niet mee”, maar dat geldt niet voor iedereen. En zo wordt ‘politiek’ allengs een elitaire bezigheid van politici, lobbyisten en actiegroepen. Bovendien wordt daardoor politiek gedreven vanuit deelbelangen, terwijl van politici verwacht wordt het algemeen belang voorop te stellen. Ongetwijfeld kunt u op nationaal en gemeentelijk niveau een groot aantal voorbeelden opsommen waarbij u als burger aan de zijkant u staat te verbazen over deze vorm van politiek bedrijven. Als de redenering correct is dat het bij politiek gaat om een confrontatie tussen het algemeen belang (gedragen door integere politici) en deelbelangen (lobbyisten en actiegroepen) dan is het in het belang van de burger om het algemeen belang te versterken en dus politici te ondersteunen. Leest u nog even de openingszin van deze column. De vraag is dan natuurlijk: ”hoe doe je dat als individuele burger?” Je stem is te zwak om gehoord te worden. De oplossing ligt voor de hand: verenig je! Laat er nu in ons Wassenaar een vereniging zijn die opkomt voor het algemeen belang: de Vrienden van Wassenaar. Wij kijken vanuit het belang voor geheel Wassenaar naar de verschillende deelonderwerpen en hopen door deskundige adviezen de politici te ondersteunen in hun besluitvorming. Dat betekent geenszins dat wij aan de leiband van bepaalde politieke partijen lopen. We schuwen de kritiek en de polemiek niet richting alle partijen, maar natuurlijk wel wat intenser richting partijen en politici die in het college zitten en dus in eerste plaats verantwoordelijk zijn voor het beleid. Het leek ons aan het begin van het komende politieke seizoen nuttig om u als lezer van de onvolprezen Wassenaarse Krant te wijzen op het belang van de Vrienden en u uit te nodigen om onze website te bezoeken en daarna hopelijk lid te worden. Want hoe groter onze omvang, hoe sterker wij zullen staan om ons aller Wassenaars belang te bevorderen.

Back To Top