Skip to content

Week 31 2022 | Het verhaal van Wassenaar

Dit is de titel van een interessant boek met als ondertitel: De historie van landschap, stedenbouw en architectuur; voor €20 te koop bij de boekhandel. Het is tot stand gekomen in opdracht van de gemeente Wassenaar met medewerking van een aantal Wassenaarders die nauw betrokken zijn bij het erfgoed in zijn verschillende verschijningsvormen. Bijzondere vermelding verdient Carla Scheffer, die als ambtenaar sinds jaar en dag met haar deskundigheid en toewijding, in een nauwe samenwerking met Marina Laméris van uitvoerend bureau TasT Projecten, ons erfgoed in kaart heeft gebracht en beschreven.

Het boek is de eerste bouwsteen voor het uitvoeringsprogramma van de Wassenaarse erfgoedvisie “Naar een erfgoed voor iedereen” uit 2018. Op 23 juni jl. is het boek tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Muzenzaal van Raadhuis De Paauw door burgemeester Leendert de Lange met een mooie speech uitgereikt aan de bovenvermelde Wassenaarders.

De geografische ligging en de specifieke eigenschappen van de bodem zijn bepalend geweest voor de vorming van het landschap dat vervolgens uitnodigde tot de aanleg van de vele buitenplaatsen en de groei van de dorpskern. Verkaveling van een aantal buitenplaatsen bood vooral in de eerste decennia van de twintigste eeuw de mogelijkheid voor stijlvolle villabouw. In dit fraai geïllustreerde boek wordt die ontwikkeling, die al vele eeuwen duurt, op heldere en onderhoudende wijze behandeld. In een twaalftal hoofdstukken komen de kenmerkende aspecten aan de orde.

In het laatste hoofdstuk worden de “Kernwaarden en de Kernkwaliteiten van Wassenaar” uiteengezet. Exclusief vestigingsklimaat, veilige en gezonde leefomgeving, ruimte als leefkwaliteit en groene buffers tussen het dorp en omringende gemeenten zijn de steekwoorden. Als een logisch vervolg komen dan ook de opgaven aan bod:

  • Het veilig stellen van bestaande ruimtelijke ordening, inclusief het groen;
  • Behoud van de exclusieve leefkwaliteit en welvaart door het borgen van de kernwaarden;
  • Behoud van de samenhang tussen natuur- en cultuurwaarden door evenwichtig beheer;
  • Groen en ruimte vormen een leidraad bij de energietransitie en klimaatadaptatie;
  • Groen en ruimte inzetten voor inclusiviteit en een gezonde leefomgeving met behoud van het aanbod voor recreatie.

De Vrienden van Wassenaar zijn zeer content met dit boek, dat niet alleen een schitterende en gedetailleerde inventarisatie is van alles wat Wassenaar zo bijzonder maakt, maar ook de opgaven opsomt waarvoor wij staan zodat volgende generaties ook ervan kunnen profiteren; opgaven die ons als Vrienden inspireren.

De Vrienden: blijven ook het Verhaal van Wassenaar uitdragen.

Back To Top