Skip to content

Week 26 2022 | Komen er mijnen in Wassenaar?

Een paar weken geleden verscheen in onze krant het jaarverslag 2021. Een uitgebreide toelichting op wat de gemeente in 2021 op verschillende beleidsterreinen tot stand heeft gebracht werd gevolgd door een pagina met financiële gegevens: waar kwam het gemeentebudget vandaan en waar is het aan besteed. De Vrienden juichen het toe dat op deze wijze informatie, die besloten ligt in technisch ingewikkelde en lange rapporten, voor de burger wordt ontsloten. We zijn daarover de afgelopen jaren met de vorige wethouder uitgebreid in gesprek geweest. Helaas is ons doel nog niet bereikt. Graag hadden we gezien dat de realisaties waren afgezet tegen de voornemens van de gemeente. Wat is er uiteindelijk terecht gekomen van de plannen? En wat de cijfers betreft zullen de meesten onder ons niet goed begrijpen waarom er aan de inkomstenkant eerst 6 miljoen uit het vermogen wordt bijgeplust en er volgens aan de uitgavenkant weer 5 miljoen aan het vermogen wordt toegevoegd. Voor velen is dat gegoochel met cijfers. Misschien zou het inzichtelijker voor iedereen zijn als er een simpele tabel wordt gepubliceerd met onze vermogenspositie: hoe rijk zijn we eigenlijk en hoeveel is ons vermogen gegroeid het afgelopen jaar? Wees wat transparanter zouden we willen zeggen. Wassenaar hoeft zich nergens voor te schamen. Dat bleek ook uit de financiële analyse van de Rekenkamer. Het is standaard in ons dorp om een positief resultaat te hebben, we hebben geen schulden, het vermogen (alhoewel niet vrij besteedbaar) is enorm en we zijn in staat om schokken op te vangen. Veel burgemeesters in ons land kunnen slechts dromen van zo’n financiële huishouding. Gaat de nieuwe coalitie de komende jaren in duidelijker bewoordingen communiceren met de burger? Als we afgaan op het coalitieakkoord vrezen we het ergste. De financiële paragraaf was tijdens de onderhandelingen een van de grootste struikelblokken en er is blijkbaar zo veel aan geschaafd dat dit resulteert in een tekst die voor de gemiddelde dorpsbewoner abracadabra is. Wat iedereen wel zal begrijpen is de conclusie dat de OZB met 20% zal worden verhoogd. Slik!

Tot slot nog even terug naar het Jaarverslag. Het zou aanbeveling verdienen als de ambtenaren die op de verschillende beleidsterreinen hun teksten schrijven deze laten lezen aan een ‘gewone burger’. Voorbeeld: de gemiddelde dorpsbewoner heeft geen idee wat bedoeld wordt met ‘ondermijning’ en wat een regisseur ondermijning gaat doen. Komen er dan mijnen in ons dorp, hoorden we iemand vragen?

De Vrienden: voor heldere communicatie.

Back To Top