Skip to content

2018 Week 24| Pieter van Geel

PIETER VAN GEEL

Pieter van Geel heeft onlangs een interessant boek geschreven over zijn ervaringen in het openbaar bestuur. Twintig jaar als ambtenaar en twintig jaar als politicus. De toonzetting van het boek is down-to-earth, met relativering en onderkoelde humor. Een aanrader dus; mogen wij zeggen óók voor onze lokale amateur-politici?

Wij zullen ons in deze column beperken tot een tweetal voorbeelden. De eerste betreft: “geloofwaardigheid “. Van Geel noemt geloofwaardigheid het belangrijkste actief in de politiek. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Een aanpak kiezen, die volhouden en dan in redelijkheid consequenties trekken. Je geloofwaardigheid wordt eigenlijk nooit ondermijnd door onenigheid met je politieke opponenten. In de politiek kom je eigenlijk voornamelijk in de problemen vanwege onenigheid en daarbij behorend verlies aan steun binnen je eigen partij. Helaas is dit ook een bekend verschijnsel binnen het Wassenaarse.

Een ander bestuurlijk- politiek fenomeen is, zoals van Geel beschrijft, de waan van de dag. Politici die hun handen zo veel mogelijk vrij willen houden om besluiten te nemen die op dat moment belangrijk worden geacht. Maar voor de inwoners is het juist belangrijk om op ingezet beleid te kunnen vertrouwen. Daarom moet beleid voor langere termijn

vastgelegd worden om beoogde doelen te bereiken. Van Geel beschrijft dat op dit punt NGO’s en het bedrijfsleven het volstrekt eens zijn : “Geef maar duidelijkheid over het beleid in de komende tien jaar, daar hebben wij meer aan dan aan subsidies “. En dat is ook belangrijk bij ons in Wassenaar. Zoals wij weten zijn onze lokale amateur-politici nog steeds bezig om een coalitie te vormen. Daarin zal vertrouwen en geloofwaardigheid het kernpunt moeten vormen. En de bestuurlijk koers voor de toekomst handen en voeten worden gegeven. Deze koers ligt namelijk al vast in de Structuurvisie Wassenaar 2025 “ Landgoed aan Zee “ . Het spreekt dus voor zich dat deze , vorig jaar vastgestelde, Structuurvisie de basis zal vormen voor een coalitieakkoord. Trouwens, wat De Vrienden betreft kan dit formatieproces nu ook snel worden afgerond. Een akkoord op hoofdlijnen, te implementeren door twee, maximaal drie wethouders ligt voor de hand. Het is belangrijk dat de door ons gekozen vertegenwoordigers nu snel laten zien dat Wassenaar zichzelf uitstekend kan besturen !

Back To Top