Skip to content

Week 22 2022 | Neem de burger serieus

Op 16 mei werden de inwoners van Wassenaar in de gelegenheid gesteld om hun visie op ontwikkelingen in ons dorp voor het voetlicht te brengen bij de formateur en de vier partijen die onderhandelen over een nieuw coalitie. In deze krant is hierover uitgebreid bericht. Ook de Vrienden van Wassenaar hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om enkele onderwerpen aan de orde te stellen. In deze column willen we de schijnwerper richten op het thema ‘communicatie en participatie’. Een centraal thema wat ons betreft, omdat het terugkomt in alle andere belangrijke onderwerpen die momenteel spelen zoals Verkeer, Valkenhorst, Duindigt, Meijendel. Een degelijk en effectief bestuur staat of valt met de relatie die het heeft met de burger. En daar hapert het in ons Wassenaar toch wel aan. Daarbij moet voorop gesteld worden dat de intenties van het gemeentebestuur om ons dorpsbewoners te betrekken bij besluitvorming over het algemeen oprecht zijn. Hele participatietrajecten worden vaak opgetuigd. Toch heerst er ontevredenheid en heeft de burger het gevoel niet gehoord te worden. Hoe kan dat? Een verklaring moet voor een deel gezocht worden in de verwachting die participatie bij de deelnemer oproept. Door tijd en energie te steken in een participatietraject ontstaat onbewust bij de deelnemer het gevoel dat de wensen zullen worden gehonoreerd. Een psychisch dingetje waar door goed verwachtingsmanagement wat aan kan worden gedaan. Een andere verklaring is gelegen in onze coalitie-bestuurscultuur. Voorbeeld het verkeersdossier. Daar wordt nu stevig tussen de vier formerende partijen over onderhandeld. Gevolg is dat iedere eventueel verdere participatie vergeefse moeite is, want de uitkomst ligt al vast. We merken dat ook bij het inspreken tijdens Raadsvergaderingen. Weinig zinvol, want in de achterkamertjes (eufemistisch Raadswerkgroepen geheten) zijn de zaken op hoofdlijnen al lang bedisseld. Begrijpelijk gezien vanuit de coalitiepartijen, redenerend vanuit de wens de coalitie in stand te houden. Wel frustrerend voor de insprekers, die tijd hebben gestoken in doorwrochte, inhoudelijke teksten, en vervolgens niets terughoren. Niet erg netjes en een punt van aandacht, lijkt ons zo.

De Vrienden hebben de formerende partijen enkele concrete suggesties gedaan om de participatie te verbeteren. Ga vaker de straat op (en niet alleen de Langstraat en Luifelbaan) om te horen wat er speelt in de wijken. Wat houdt ons bezig? Leg uit waar je mee bezig bent. Zoek ook met name de 40% niet-stemmers op. Probeer eens te experimenteren met burgerberaden. Maak gebruik van het netwerk aan buurt- en bewonersverenigingen en intensifieer de contacten.

Tot slot moeten wij beseffen niet altijd onze zin te krijgen. Het algemeen belang moet nu eenmaal prevaleren. En dat maakt een goede communicatie zo essentieel.

De Vrienden: respectvol overleggen

Back To Top