Skip to content

week 2 2022 | Uw Goede Voornemens

Veel dorpsgenoten weten niet zo goed welke goede voornemens voor het nieuwe jaar ze moeten verzinnen. De Vrienden willen daar graag bij helpen en een aantal suggesties doen. Allereerst gaat u natuurlijk op 16 maart naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Wat er in de Paauw wordt besloten heeft een grote invloed op uw dagelijkse leven. Dus laat horen waar u voor staat. Het opkomstpercentage van 60% uit 2018 moet omhoog.

Het tweede voornemen gaat over betrokkenheid. We hebben (gelukkig) heel veel verenigingen, clubs en stichtingen in Wassenaar. Leve alle vrijwilligers die dit allemaal gaande houden! Maar het vreemde is: het zijn steeds dezelfde mensen op wie een beroep moet worden gedaan. Veel verenigingen kampen met vacatures. Nieuwe bestuursleden zijn moeilijk te vinden. Een oproep aan allen die zich zouden kunnen inzetten als vrijwilliger maar dat nog niet doen: meld je aan! Samen werken is echt veel leuker dan ieder voor zich. Betrokkenheid betekent ook participeren in algemene ledenvergaderingen, zoals die van de Vrienden op 20 januari, ook al moeten die soms digitaal zijn.

Een derde voornemen vloeit voort uit ‘betrokkenheid’ en richt zich ook op onze bestuurders: we maken in 2022 van burgerparticipatie een groot succes. Of het nu gaat over Verkeer, de inrichting (en breedte) van de Groene Zone, de Gemeentewerf, Duindicht of welk onderwerp dan ook, wij als burgers blijven ons er actief mee bemoeien en de bestuurders (college en raad) hebben als voornemen om deze burgerparticipatie serieus te nemen.

Nog een goed voornemen dat wij onze politici aan de hand willen doen: Laat Wassenaar in 2022 haar goede gezicht zien in de regio! Samenwerken is niet gemakkelijk maar het levert uiteindelijk meer op! Wassenaarse bedrijven en inwoners zijn gebaar bij regionale afspraken over verkeer en vervoer, energietransitie en bedrijventerreinen en woningbouw. Dat wij een kleine speler zijn is geen argument om niet volop in te zetten op goede afspraken hierover. Integendeel: hier valt voor Wassenaar veel te winnen. Dus nu de zelfstandigheid van ons dorp verzekerd is en de ambtelijke samenwerking met Voorschoten ten einde is, moet onze gemeente zich volledig inzetten om nieuwe samenwerkingsverbanden op te bouwen, die in het belang zijn van ons dorp.

En wij Vrienden? Ons goede voornemen is respectvol, kritisch de ontwikkelingen in ons dorp te blijven volgen. En daaruit vloeit voort uw belangrijkste goede voornemen: lid worden in 2022 van de Vrienden.

De Vrienden: pal voor leefbaarheid en woongenot.

Back To Top