Skip to content

Week 12 2022 | Slotakkoord verkiezingen

De Vrienden willen niet alleen de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen feliciteren maar allen die erin geslaagd zijn een zetel in de Paauw te veroveren. De felicitaties komen echter met een ‘maar’. We kunnen niet voorbijgaan aan de lage opkomst van 56%. Weliswaar hoger dan het landelijk gemiddelde, maar lager dan in 2018. Deels moet de oorzaak gezocht worden in desinteresse en het gebrek aan tijd om te stemmen, alhoewel dat laatste argument wel heel ‘dun’ geworden is door de verkiezingen over drie dagen uit te smeren.  Aan deze attitude kan weinig worden gedaan. Echter er spelen ook andere overwegingen bij het niet-stemmen die onze politici zich wel moeten aantrekken. Denk daarbij aan ‘het weinig vertrouwen hebben in de lokale politiek’, ‘niet duidelijk waar het bij gemeentepolitiek om draait’ en ‘de onduidelijkheid waar de verschillen tussen de partijen zitten en waar ze precies voor staan’. Onze raadsleden moeten dit ter harte nemen door helder en offensief te communiceren waar men mee bezig is en waar men staat. Zoek ook als er geen verkiezingen zijn de dorpsbewoners op en peil hun mening. Ga sowieso serieus om met de opinie en voorstellen van de burger en veeg ze niet van tafel vanwege bijvoorbeeld coalitiebelangen. Zorg voor transparante besluitvorming. Kortom ieder raadslid zou het als een persoonlijke uitdaging moeten zien om ervoor te zorgen dat in 2026 de opkomst hoger zal zijn.

Dan nog even de uitslag zelf. Mooie winst voor HvW en GL; de lokale partijen gaan er 1 zetel op vooruit en komen op 9; de coalitie verliest 2 zetels maar behoudt de meerderheid. Op basis van de resultaten moet het niet lastig zijn in Wassenaar een coalitie te smeden. De huidige coalitie kan door en afgaande op krantenberichten zou daar ook de voorkeur van de coalitiepartijen naar uitgaan. Echter men kan niet om de winst van HvW heen. Dus zal er eerst geprobeerd worden een bestuur met deze partij te vormen. HvW heeft een paar opties: de lokale variant, dus alle lokale partijen aangevuld met CDA of GL of D66; de lokale variant zonder DLW maar met twee kleinere partijen; de variant met de VVD aangevuld met een andere landelijke partij of LW. HvW zit in een sterke positie, maar moet het niet alleen handig spelen, maar ook nog wat oud zeer uit de coalitie-onderhandelingen 2018 wegpoetsen. Wat de uitkomst ook zal zijn, voorop zal moeten staan het belang van Wassenaar.

De Vrienden: blijven ook de komende jaren ‘meedenken’

Back To Top