Skip to content

WETHOUDERS AAN HET WOORD

OP 19 NOVEMBER IN DE WARENAR ! AANVANG 19.30 U . IEDEREEN WELKOM . TOEGANG GRATIS.

Vaak hoor je de buren klagen over hondenpoep op het trottoir, over los liggende stoeptegels, over laag overhangende takken. Vaak doen wijzelf ook mee, klagen over de kleine ongemakken in ons dagelijks leven. Maar over de echt belangrijke zaken in ons dorp, daarover wordt minder gesproken. Ach wat …. , hoor je dan, ze besluiten van alles, daar in dat gemeentebestuur. Je weet wel, over ons maar zonder ons …. !FOUT, dit is een verkeerde voorstelling van zaken. Wij als Vrienden van Wassenaar, kunnen dit echt weerleggen ! Wel degelijk luisteren de gemeentebestuurders naar de stem van de Wassenaarse burgers. Als Vrienden-club zijn we altijd zeer welkom op het gemeentehuis om de stem van de Wassenaarse bewoners te laten klinken. Niet altijd krijgen we gelijk bij het bepleiten van onze standpunten, maar een luisterend oor is er altijd. Ja, en dat luisterend oor willen alle wethouders aan ons geven op 19 november in de Warenar. Op deze avond komen de WETHOUDERS AAN HET WOORD en vertellen ze over hun plannen in deze college-periode. Samen met burgemeester Koen, bespreken ze alle belangrijke dossiers die actueel zijn in ons dorp. Wat zijn nu de belangrijke zaken waarvoor we echt warm moeten lopen EN waarover wij als burgers over mee willen praten? We noemen ze op : de zelfstandigheid van ons dorp ( ! ) , gezonde gemeente financiën, verkeerscongestie, aantasting van ons groen, gebrekkige voorzieningen voor ouderen (en ook voor jongeren), de kwaliteit van onze winkelgebieden, het behoud van ons erfgoed, het afvalbeleid etc. , etc. Allemaal aandachtsgebieden van groot belang voor de toekomst van ons dorp. Een toekomst die wij samen vorm moeten geven en waarvoor onze inbreng cruciaal is: BURGERPARTICIPATIE heet dat zo mooi ! Wij als Vrienden van Wassenaar gaan nog een stapje verder en roepen om BURGERINITIATIEVEN

Dus: komt allen op 19 november naar de Warenar . Zaal open om 19.15 uur. Duur tot 22.00 u en iedereen is welkom. Kom niet alleen luisteren, maar toon uw inbreng, stel vragen, kom met suggesties en voorstellen, want wij rekenen op elkaar.

SAMEN STERK VOOR WASSENAAR

Back To Top