Skip to content

VERKEER

VERKEER        

Sinds de oprichting van de Vereniging in 1967 staat Verkeer hoog op de agenda. Zo ook deze afgelopen maanden. En niet alleen vanwege de herbestrating van de Storm van ’s Gravesandeweg met alle chaotische en rampzalige gevolgen van dien, maar ook veiligheid, sluipverkeer, de ondertunneling van de N44 en de infrastructuur van wegen in ons dorp. De Vrienden spraken op 4 maart jl. in tijdens de Commissievergadering en pleitten voor een snelle oplossing van de Storm en tevens voor het opstellen van een nieuw Verkeersplan. Het vorige Verkeersplan is niet meer actueel, dat is wel gebleken. Op 13 maart jl. hadden wij de wethouder van Verkeer, mevrouw Caroline Klaver Bouman uitgenodigd om te komen spreken tijdens een Algemene Bestuursvergadering. Met vele aanwezige Buurtverenigingen uit heel Wassenaar kon de Wethouder ons die avond verblijden met het nieuws dat zij een “Onderzoek” zal starten. Een onderzoek naar de “robuustheid” van de Wassenaarse wegen met daarbij een inventarisatie van de typen verkeer, zoals sluipverkeer, Bestemmingsverkeer etc.

De wethouder wil graag in samenspraak met de Buurtverenigingen en De Vrienden aan de slag. Dit onderzoek moet zomer 2020 gereed zijn. Ook kondigt zij een onderzoek aan naar de reeds geplande projecten voor herbestrating. De Storm en de Oostdorperweg hebben duidelijk gemaakt dat de komende projecten moeten worden opgeschort. Nieuwe chaotische omstandigheden moeten worden uitgesloten en toekomstige projecten structureel anders worden aangepakt. Veiligheid voor alle weggebruikers kwam deze avond ook uitgebreid aan de orde. De werkgroep Keer Verkeer van de Buurtvereniging Wildrust doet een dringend beroep op de wethouder om enkele zeer gevaarlijke punten onmiddellijk aan te pakken. Alle aanwezigen alsmede De Vrienden beamen deze urgentie. De Vrienden verzoeken de wethouder daarom intensief contact te houden en op zeer korte termijn meer concrete voorstellen op papier te zetten. Er ligt al een hele reeks suggesties en een aantal daarvan kan nu al in de praktijk worden gebracht, zogenaamde “quick wins”. De vaart moet erin worden gehouden om de veiligheid van onze inwoners zeker te stellen en ons dorp goed bereikbaar te houden. Wordt vervolgd!

Back To Top