Skip to content

SAVE THE DATE

 Algemene Bestuursvergadering (ABV) op 13 maart a.s. en de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 25 april a.s..

Op de ABV komen de bestuursleden van de Buurtverenigingen – zij zijn de leden van de ABV – bijeen om te discussiëren over de benoeming van leden in het Dagelijks Bestuur, over de concept jaarcijfers over 2018 EN over een heel belangrijk agendapunt, namelijk de verkeersproblematiek in ons dorp.

Op de ALV worden alle leden uitgenodigd en worden naast de jaarcijfers ook de lopende projecten en dossiers behandeld waar het Dagelijks Bestuur zih mee bezighoudt . Informatie over de locatie en agenda volgen nog. 

Back To Top