Skip to content

SAVE THE DATE ALV De Vrienden 18-11-2021 om 19.30 uur

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vrienden van Wassenaar zal worden gehouden op donderdag 18 november 2021 om 19.30 uur (alleen voor leden) in de Warenar

Voor leden en niet leden zullen aansluitend aan de ALV om 20.30 uur onze burgemeester Leendert de Lange en onze wethouder Ritske Bloemendal spreken. Burgemeester Leendert de Lange geeft een overview over wat er bereikt is de afgelopen jaren in Wassenaar en wethouder Ritske Bleoemendaal zal de plannen m.b.t. burgerparticipatie bespreken.

Back To Top