Skip to content

Open brief aan het College van B&W van Wassenaar

OPENBARE BRIEF over de TOEKOMST VAN WASSENAAR 
d.d. 15 januari 2018


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wassenaar

Geacht College,

1. Het Gemeentebestuur heeft vorig jaar de Vrije Universiteit ( VU ) verzocht een peiling te houden onder Wassenaarders. Met als doel : “een analyse van alle meningen en overwegingen die voor de Wassenaarders belangrijk zijn voor de toekomst van hun dorp” .

2. Dit is een initiatief van B&W waar op zich geen bijzondere aanleiding aan ten grondslag lag. Immers, noch de Wassenaarse bevolking noch de Wassenaarse politiek had hierom gevraagd. Er lag evenmin een verzoek van Provincie of Rijk. Nu kan een enquête in beginsel zeker tot nieuwe en nuttige informatie leiden. Maar dan moet wel voldaan worden aan de (wetenschappelijke) voorwaarde dat de vraagstelling waardevrij is. De vragen mogen dus niet sturend zijn. Helaas is dit wel het geval bij de VU enquête. Zo wordt op meerdere plaatsen de suggestie gewekt dat Wassenaar op termijn niet bestuurlijk zelfstandig kan blijven. Kennelijk wordt fusie alvast verondersteld. Ook wordt gesuggereerd dat je als inwoner meer belasting moet betalen om zelfstandig te blijven. Voorts valt op de techniek

van de enquêteopzet het nodige aan te merken.

3. De Vrienden van Wassenaar hebben daarom aangeboden om commentaar met de VU te bespreken. De VU heeft dit afgewezen. Vandaar dat wij het commentaar nu in een Openbare Brief aan het College van B&W aanbieden. Het gaat immers om de inwoners van Wassenaar. Die hebben recht op een onbevooroordeelde evaluatie van de bestuurlijke situatie. En, zoals de waarnemend burgemeester verklaarde: de Wassenaarse bevolking beslist zelf over haar toekomst. Daarom valt trouwens ook niet te verklaren waarom inwoners van omringende gemeenten worden uitgenodigd om de enquête in te vullen. De representativiteit en de validiteit van de peiling worden hier toch door beïnvloed.

4. De Vrienden hebben veel kritisch commentaar op de enquête van de leden verkregen. Ook hebben wij de buurt- en wijkverenigingen geraadpleegd. Het doel moet immers zijn dat een onderzoek de toets van wetenschappelijke kritiek kan doorstaan en als objectief en onbevooroordeeld door respondenten wordt ervaren. Nu dat niet het geval is kan de exercitie op voorhand gekwalificeerd worden als “voor de bühne”.

De Vrienden stellen daarom voor:
a) dat geen nutteloze tijd meer besteed wordt aan bestuurlijke speculaties.
b) dat alle politieke partijen een kraakhelder standpunt bepalen over zelfstandigheid van Wassenaar. Dus geen wollige politieke taal! Opdat de burger een verantwoorde stemkeuze kan maken bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.
c) dat alle aandacht nu gericht wordt op instandhouding en versterking van een optimaal functionerend gemeentebestuur. 


 

5. Als annex is bijgevoegd: Opmerkingen over de techniek van de enquête, alsmede een overzicht van kanttekeningen bij de vragenlijst.

*

 

Met vriendelijke groeten,


John Lintjer
(voorzitter Vereniging van Vrienden van Wassenaar)CC : Gemeenteraad van Wassenaar; Leden van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar;
De Wassenaarse Krant; De Telegraaf; Algemeen Dagblad; Wassenaarders.nl, Yardmen, in samenwerking met VU.

 

* de bijlage kunt u opvragen via info@vriendenvanwassenaar.nl

 

Back To Top