Skip to content

Noteer de datum 16 november 2022 alvast in uw agenda!

Wethouder Boon spreekt over Valkenhorst en de Groene Buffer op 16-11-2022 om 20.30 uur in de Warenar. De Vereniging van Vrienden van Wassenaar organiseert op woensdagavond 16 november as. om 20.30 uur een openbare bijeenkomst met wethouder Bart Boon als gastspreker. Wethouder Boon zal zijn visie geven op de ontwikkelingen rond de nieuwe woonwijk Valkenhorst en de groene buffer tussen Wassenaar en Katwijk.
Ook andere onderwerpen uit zijn portefeuille kunnen aan de orde worden gesteld.

‘Valkenhorst’ betreft de plannen van de gemeente Katwijk voor de bouw van 5600 tot 7000 woningen op het voormalige vliegveld Valkenburg en omringende Katwijkse gebieden . Dit kan grote impact hebben op de kwaliteit van het leven en wonen in Wassenaar. Valkenhorst stelt ons dorp voor een enorme uitdaging en zal de komende jaren aandacht en inzet van het college en de raad vragen.

Iedereen is van harte welkom bij deze openbare bijeenkomst in aansluiting op de besloten ledenvergadering van De Vrienden van Wassenaar.

Houd deze avond dus alvast vrij in uw agenda!

WIE ZIJN WIJ?
De Vereniging van Vrienden van Wassenaar is een vereniging van betrokken burgers die zich belangeloos inzet voor ons dorp. De vereniging werkt aanvullend op de vertegenwoordigende democratie. Haar doel is op niet-politieke grondslag de leefbaarheid en het woongenot in de gemeente Wassenaar, ook in het kader van de ruimtelijke  ordening, te behouden en te bevorderen op zodanige wijze, dat het eigen karakter  van de gemeente Wassenaar gehandhaafd blijft.

Back To Top