Skip to content

Noteer alvast in uw agenda: ALV De Vrienden 24-4-2023!

Op 24 april as om 19.30 uur organiseren De Vrienden van Wassenaar weer hun jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) in de Warenar. Op de agenda staan o.a. de voor de vereniging belangrijke benoeming van de leden van de adviesraad (van wijk- en buurtverenigingen), een terugblik op 2022 en de jaarcijfers over 2022.

Aansluitend hebben we weer een interessante spreker die over een voor Wassenaar belangwekkend onderwerp zal spreken.

De officiële uitnodiging met de agenda en stukken wordt tijdig voor de ALV toegezonden.

Back To Top