- CONCEPT -

Notulen Online Algemene Leden Vergadering (ALV) / Algemene Bestuursvergadering (ABV) van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar van 17 december 2020 om 19.30 uur via MS Teams

 

Notulen Algemene Leden Vergadering van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar van 25 april 2019 om 19.30 uur in de Warenar, Kerkstraat 75 te Wassenaar

(aangenomen in de Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 17 december 2020)