Skip to content

Niet stemmen of blanco, wat gebeurt er dan met je stem?

De uitslag van de verkiezingen wordt bepaald door het aantal wel-uitgebrachte stemmen. De niet-uitgebrachte stemmen worden verdeeld naar rato van het aantal wel uitgebrachte stemmen.

Een blanco stem wordt in Nederland slechts meegerekend in het opkomstpercentage, maar heeft geen invloed op de feitelijke uitslag van de verkiezingen. De blanco stem heeft vooral een symbolische waarde…ze wordt vaak als een duidelijker protest gezien dan onthouding van stemmen, wat immers ook op gewoon geen interesse kan duiden.

Blanco stemmers zeggen eigenlijk door zo te stemmen:”Ik ben vóór democratie, maar ik kan geen partij vinden die bij me past”.

Back To Top