Skip to content

Inspreektekst Vrienden van Wassenaar RV 13-06-23

Beste raadsleden en leden van het college.

Ook de Vrienden hebben de inhoud van het eindrapport tot zich genomen en zijn “bedroefd” dat deze onderzoeken en rapportages door externen nodig blijven om ons gemeentelijk bestuur aan de hand te nemen.

Waarheidsvinding viel buiten de scope. Was dat wel zo’n goed idee? Moet niet eerst alle ellende op tafel eer het helingsproces kan beginnen? Of is deze “Ruim Onvoldoende” voldoende om de ernst in te zien en tot actie over te gaan?

Het onderzoek zelf vraagt om meer zelfreflectie van de betrokkenen en biedt handvatten om de bestaande cultuurkoers om te zetten, waarmee de inwoners, wij dus allemaal, meer vertrouwen krijgen in ons eigen gemeentebestuur. Wat verwachten wij van u?

RESULTATEN. Resultaten zijn wat alle inwoners van ons dorp van u als bestuur verwachten. En u bent met 21 raadsleden, 4 wethouders beëdigd om samen met uw beider voorzitter goede resultaten te realiseren. Voor ons als burgers, niet voor uzelf; op een respectvolle en fatsoenlijke wijze, niet als elkaar overstemmende voetbalouders.

Elke vier jaar opnieuw krijgt u een mandaat van de Wassenaarse inwoners en tussen deze verkiezingen moet u goede besluiten nemen, die bijdragen aan de zelfstandigheid en leefbaarheid van Wassenaar en het welzijn van zijn burgers. Dit is geen makkelijke opdracht, maar wel een mooie als iedereen in dit proces zich veilig en gewaardeerd voelt in haar of zijn rol.

De Vrienden steunen de voornemens, waarover u vanavond gaat spreken, voor een verbetertraject. Een plan en stappen om de bestuurscultuur te verbeteren. Noodzakelijk is dan wel dat IEDEREEN MEEDOET. Alle 25 moeten hun schouders hieronder zetten. Vandaar mijn vraag GAAT U ALLEN MEEDOEN? …………….

Wij hebben begrepen dat het voornemen bestaat een stuurgroep te vormen onder leiding van de burgemeester. Het belang van een dergelijke stuurgroep is dat de vaart er wordt ingehouden. Wel stellen wij als Vrienden voor dat aan deze stuurgroep wordt toegevoegd een onafhankelijke, externe begeleiding en er vaste momenten voor rapportages worden opgenomen. Daarmee wordt het wegzakken van belangstelling voorkomen.

Pieter Omtzigt sprak onlangs in Leeuwarden over politiek met meer visie. Maar legde daarbij de bal ook bij de burger: ‘U kan niet afwachten, u moet zelf uw taak oppakken’. Inwoners worden inderdaad meer aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid, dus wijs niet altijd naar de overheid om zaken te regelen. Dat straalt dit rapport ook uit, kom in actie en verbeter u zelf. Echter hier zijn niet de burgers aan zet, maar dat bent u met 25 personen. Hoe zorgt u dat Wassenaar veel beter op de kaart komt te staan in het dorp, in de regio en landelijk.

Want, u hebt goud in handen, een dorp waar ook zaken goed gaan. Ja, ook voor de Vrienden is het glas wel eens half vol, dames en heren. Het “Landgoed aan zee” vraagt klein en groot onderhoud. Dit zien wij in de participatie die nu plaatsvindt bij de groene zone. De vele voorzieningen die open zijn zoals bieb, zwembad en scholen, basis en voortgezet. De vele mensen die beroep doen op thuiszorg en dat ook krijgen. Een nieuwe sporthal die straks opengaat.

Nogmaals Vertrouwen is de drijver waarop de raad onderling en samen met het college het debat voert, wat alleen tot goede resultaten leidt bij voldoende betrokkenheid van iedereen.

Dus. Gebruik het mandaat dat u van de kiezer gekregen heeft en ga daar wijs mee om! Laat zien dat de onvoldoende die u met dit rapport krijgt u de ogen opent en laat inzien dat alleen u met elkaar dit kruis kan oppakken.

In de toekomst willen De Vrienden van Wassenaar geen dorpsraad toespreken, maar altijd de zelfstandige Wassenaarse gemeenteraad!

De Vrienden van Wassenaar
Theo Overdevest Voorzitter
13 juni 2023

Back To Top