Skip to content

Inspreektekst – Vereniging van Vrienden van Wassenaar De heer B. van Leeuwen, penningmeester Woensdag 17 mei 2017 Commissievergadering – Cultuurnota/Warenar

Cultuurnota en de Warenar

De voorliggende Cultuurnota Wassenaar is een onvoldragen en onvolledig stuk.
Een inhoudelijke analyse van het Cultuurbeleid ontbreekt omdat de kern van het Cultuurbeleid, het Culturele Centrum Warenar, buiten beschouwing is gebleven.

Aan beleidsvoornemens behoort een grondige analyse ten grondslag te liggen. Dat is de inhoud. Daarna volgt de vorm..!

Maar onverhoeds wordt op 19 april j.l. haast stilzwijgend in een Raadsvergadering akkoord gegaan met de verkoop van het pand De Warenar. En dat schoot de Vrienden in het verkeerde keelgat.

Cultuur is sinds jaar en dag een belangrijk kenmerk van onze Gemeente en we kunnen niet accepteren dat De Warenar en het Cultuurprogramma zomaar kunnen verdwijnen.
Vandaar onze handtekeningenaktie die wij gezamenlijk met anderen hebben opgezet. Binnen 10 dagen meer dan 3000 handtekeningen verzameld! Dat betekent dat onze bevolking zeer hecht aan het behoud van De Warenar als Cultureel Centrum.

Gelukkig heeft het Gemeentebestuur hier in positieve zin op gereageerd en naar de Vrienden toe thans uitdrukkelijk uitgesproken De Warenar te willen behouden, maar wellicht in een andere eigendomsconstructie.

De Vrienden van Wassenaar zijn van mening dat de toekomstige positie van De Warenar aan de volgende voorwaarden moet voldoen:

1. Er moet zekerheid komen dat de exploitatie en de financiering voor de komende 10 jaar is veilig gesteld. Wij noemen dat de Duurzaamheids-eis.
2. De eigenaar van het pand moet binnen duidelijk omschreven Gemeentelijke richtlijnen het pand beheren en ontwikkelen. Hiertoe worden harde afspraken gemaakt.
3. De bestaande Cultuursubsidie moet worden gecontinueerd, c.q. in goed overleg opnieuw worden vastgesteld en het Culturele programma – en met name het toneelprogramma – moet zowel kwalitatief als kwantitatief verder worden verbeterd, zodat Wassenaar terecht als actief Cultureel dorp te boek blijft staan.

De Vrienden willen graag meehelpen daar waar van toepassing om de beoogde constructie in te vullen.

Ik dank u voor uw aandacht.

Vereniging van Vrienden van Wassenaar
Woensdag 17 mei 2017
info@vriendenvanwassenaar.nl
www.vriendenvanwassenaar.nl

Back To Top