Skip to content

Inspreeknotitie Raadsvergadering 7 nov. 018 Wassenaar als zelfstandige gemeente id regio

Betreft : Raadsvergadering op 07/11/2018 aangaande een voorgenomen Raadsbesluit omtrent de vaststelling van het document “ Wassenaar als zelfstandige gemeente in de regio” en daaraan gekoppelde besluitvorming.

Geachte leden van het College, geachte Raadsleden en overige aanwezigen, geachte Mijnheer de Voorzitter,

Mijn naam is Bart van Leeuwen, waarnemend voorzitter van De Vrienden van Wassenaar. Ik dank U voor de gelegenheid om hier te mogen inspreken. Vorige week mocht ik ook het woord tot U richten mbt een heel andere aangelegenheid. Vandaag betreft het de zelfstandigheid van onze gemeente, de toekomst van ons dorp, en daar willen de Vrienden uitdrukkelijk bij stil staan. Ik meen dan ook te mogen spreken namens de gehele Wassenaarse burgerij, en zeg U meteen: wees niet bevreesd, er is geen sprake van een aanklacht of kritische noot, in tegendeel. Mijn inspreken betreft een huldebetoon, een steunbetuiging. Want dit is vandaag een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van ons dorp. Bestuursperikelen van bijna 2 jaar geleden leidden toen tot heftige emoties en tumultueus gekrakeel binnen de vesten van ons dorp. Waren we nog wel in staat om zelf onze boontjes te doppen, moesten we geen aansluiting zoeken bij omliggende gemeenten, vrijwillig of gedwongen? 

De meningen waren verdeeld. Het fusiespook waarde rond! In deze mêlee van uiteenlopende opinies en uitwaaierende publicaties begon de Wassenaarse burgerij zich te roeren. En vooral dit aspect wil ik hier eens extra belichten. Want de burgerinitiatieven die toen ontstonden, ik noem met name de inbreng van de groepering “ Wassenaar Zelfstandig”, hebben veel invloed gehad. Publicaties onder de naam “ Fusie is illusie “ ( wel 20 maal ) , waren zeer educatief , EN brachten de Wassenaarders bij de les ! Ook De Vrienden lieten veelvuldig van zich horen. Een enquête werd georganiseerd (met als uitkomst: het overgrote deel van onze burgerij wil dat Wassenaar zelfstandig blijft), het Wassenaars Kompas werd afgewezen, en aan de burgemeester werd – tgv de ALV van De Vrienden – een podium geboden om op 19 april jl. de stem van Wassenaar te laten klinken. In maart van dit jaar heeft de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen de neuzen weer allemaal gelijk gericht.

Wij willen zelfstandig zijn en blijven.

Vandaar dit mooie document dat voor ons ligt : “Wassenaar als zelfstandige gemeente in de regio”. Dit document is het product van een gezamenlijke inspanning, van een collectieve inbreng van alle Wassenaarse burgers. Daarom zou ik willen voorstellen de titel om te dopen. In dit jaar gedenken wij het begin van de 80-jarige oorlog., de strijd om zelfstandigheid. Vandaar mijn voorstel om de titel te koppelen aan deze belangrijke gebeurtenis van weleer. Een herdoping,….., neen niet in de naam   “ Plakkaat van Verlatinghe”, maar in de naam: “ Traktaat van Zelfstandig Wassenaar “.

Ik dank u voor uw aandacht.

B van Leeuwen , wnd voorzitter van De Vrienden van Wassenaar, 07/11/2018 .  

  

Back To Top