Skip to content

Inspreeknotitie 3 sept.018| Perzische tuin Oostdorperweg 203a

INSPREEKNOTITIE – Commissie vergadering Fysieke Leefomgeving – 3 september 2018

Agendapunt: “PERZISCHE TUIN”, Principe verzoek Oostdorperweg 203a

Geachte Commissieleden, Mijnheer de voorzitter,

Mijn naam is Bart van Leeuwen en ik richt gaarne het woord tot U in mijn hoedanigheid als waarnemend voorzitter van De Vrienden van Wassenaar. Op de agenda vanavond staat het Principe verzoek Oostdorperweg 203a. Het gaat hierbij om de plaatsing van de zgn. Perzische Tuin op die locatie. Vorige sprekers hebben daar alreeds een uitvoerig pleidooi voor gehouden. De Vrienden van Wassenaar willen middels dit spreekrecht hun uitdrukkelijke steun uitspreken voor het behoud van dit unieke stuk erfgoed voor Wassenaar. Al jarenlang beijveren De Vrienden zich voor de instandhouding van het Cultureel Erfgoed in onze gemeente. En ik verwijs daarbij naar de Beleidsvisie Cultureel Erfgoed waar bij de totstandkoming De Vrienden een welkome bijdrage mochten leveren. En nu, nu is een zeer betrokken Wassenaarse burger, de heer Paul Smulders, de initiatief nemer om de Perzische Tuin voor Wassenaar te redden.

Mijnheer de voorzitter, dames en heren Commissie-leden, wij doen een beroep op ons aller eensgezindheid om dit unieke stuk erfgoed een mooie plek in ons dorp te geven. Ik dank U voor uw aandacht.

De heer B. van Leeuwen – waarnemend voorzitter van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar

Back To Top