Skip to content

Brief aan B&W inzake Avalex

VERENIGING VAN VRIENDEN VAN WASSENAAR

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Wassenaar

“Het nieuwe inzamelen”

Wassenaar, 28 oktober 2017

De publicatie van AVALEX in De Wassenaarse Krant van woensdag 19 oktober jl. over “Het nieuwe inzamelen” heeft bij veel Wassenaarse burgers tot bezorgdheid en bij een aantal  ook tot boosheid geleid.

Afgezien van het anders en intensiever scheiden van het afval, waar veel begrip en steun voor is, betekent dit  nieuwe regime een fors verlies van dienstverlening waardoor concrete problemen voor burgers ontstaan. Deze problemen kunnen specifiek buurt gebonden zijn, maar zijn met maatwerk aanpassingen hoogstwaarschijnlijk wel te verhelpen.

De Vrienden betreuren het daarom dat niet voorafgaand aan deze publicatie van AVALEX door de gemeente en AVALEX overleg is gevoerd met de buurtverenigingen over aanpassingen. Wij pleiten niet voor overleg met alle ongeveer 20 buurtverenigingen afzonderlijk, maar voor een probleem inventarisatie per e-mail bij alle buurtverenigingen en daarna een clustering van buurten met dezelfde problemen, zodat met een beperkt aantal gesprekspartners gericht overlegd kan worden. Daarbij dient ook het plaatsen van containers en bladkorven in de wijk aan de orde te komen.

Een voor de hand liggend probleem bij bezitters van (wat grotere) tuinen is de halvering van de frequentie van het ophalen van de GFT container. Een even voor de hand liggende oplossing is het op aanvraag beschikbaar stellen van een tweede container, niet tegen een vergoeding –- er wordt per saldo niet meer afval aangeboden–, maar gratis.

De Vrienden dringen er op aan dat bovengenoemd overleg op korte termijn tot stand komt.

Een kopie van deze brief is verzonden aan de buurtverenigingen.

Met vriendelijke groeten, bij afwezigheid van de voorzitter, de secretaris,

S. Ettema-Walkate

Back To Top