Skip to content

2024 week 4 | Dialoog is Verbindend

Het jaar is voor het College van B&W goed begonnen met de besluitvorming over het Centrumplan. Na vele jaren van debat waarbij de emoties hoog opliepen, is uiteindelijk een akkoord bereikt dat de wethouder dit jaar moet gaan uitvoeren, waaronder het binnenhalen van de RVO-subsidie. Het eerste grote succes van de huidige coalitie. De beraadslagingen in de gemeenteraad gingen over wezenlijke zaken als de kosten, de aanpak van de leegstand en de publiek-private samenwerking, maar waren soms ook onaangenaam persoonlijk. Dat een Raadslid haar zetel heeft moeten opgegeven, betreuren we. Dat was bij andere politieke verhoudingen absoluut niet nodig geweest.

En daarmee komen we op de grootste uitdaging voor dit jaar: hoe ervoor te zorgen dat de onderlinge verhoudingen niet verder verslechteren en er daadwerkelijk gewerkt kan worden aan een verbetering van de bestuurscultuur. De ontwikkelingen in de afgelopen weken geven weinig hoop op verbetering. De nieuwjaarsspeech van onze vertrekkende Commissaris van de Koning, die vorige week in deze krant stond, kan gelezen worden als een zorg die door velen in ons dorp ook wordt gevoeld. Van onze kant nog een opmerking daarbij aan de coalitie- en oppositiepartijen: Wassenaar kan zich geen tweede val van een College in de huidige bestuurstermijn veroorloven. Dan zou het wel eens over en uit voor onze zelfstandigheid kunnen zijn.

Waar we naar uitkijken is de organisatie voor de eerste maal in ons dorp van een ‘Burgerberaad’.  Het gaat om de Wegencategorisering. Alhoewel volgens veel inwoners dit burgerberaad enkel tot doel heeft om de impact van de zienswijzen van belangengroepen te beperken, steunen we dit experiment. We zijn heel benieuwd naar de wijze waarop het beraad wordt georganiseerd en hoe de selectie van deelnemers zal verlopen. Ook de invloed van de gemeente en deskundigen in het proces is nog onduidelijk. Wij als Vrienden zijn altijd bereid om als onafhankelijke, deskundige vereniging de helpende hand te bieden.

We zijn verheugd dat ook op een ander Verkeersdossier, het fietspad aan de Schouwweg, de dialoog met de inwoners wordt gezocht. Heel verstandig dat de politiek heeft geluisterd naar de aanzwellende zorg over de voorgenomen verwijdering van het fietspad. Laten omwonenden, andere belanghebbenden en de gemeente samen zoeken naar een consensus en zich achter een breed gedragen plan scharen. We roepen eenieder wel op om de loopgraven te verlaten en geen eisen en voorwaarden vooraf te formuleren. Maak van deze dialoog een succes en zodoende een voorbeeld voor hoe conflicten in ons dorp ook kunnen worden beslecht.

Back To Top