Skip to content

2024 week 22 | In verweer tegen Hoogvliegers

Onlangs heeft demissionair minister Harbers aangegeven dat hij nieuwe afspraken met Schiphol gaat maken. Door een rechterlijke uitspraak in maart dit jaar zijn nieuwe maatregelen nodig om Schiphol te laten voldoen aan de bestaande milieuvergunning. Met stillere en schonere vliegtuigen zou op langere termijn doorgroei acceptabel zijn. Nu zijn 452.500 vliegbewegingen mogelijk en in de toekomst kan dit groeien naar een aantal tussen 460.000 en 470.000. Via de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) liep sinds juli 2020 een bodemprocedure tegen de Rijksoverheid.  Insteek van deze procedure was dat door luchtverkeer van en naar Schiphol disproportioneel veel mensen worden blootgesteld aan ernstige hinder en slaapverstoring en dat de overheid daardoor onrechtmatig handelt.

Inwoners van met name Wassenaar-Noord ervaren op dit moment regelmatig geluidsoverlast van de dalende vliegtuigen op weg naar Schiphol. Wanneer de Kaagbaan (West) wordt gebruikt, is niet alleen opmerkelijk hoe snel vliegtuigen elkaar opvolgen tijdens het landen, maar ook dat deze toestellen boven Wassenaar al zo laag vliegen. Zijn aanvliegprocedures of -routes veranderd of zijn er andere redenen dat vliegtuigen de landing zo vroeg inzetten?

Opmerkelijk is ook dat de lokale geluidsoverlast van het vliegverkeer geen bestuurlijke aandacht krijgt in Wassenaar. Terwijl de Leidse regio, o.a. Holland Rijnland zich wel inzet om de voor de ontwikkeling van Schiphol verantwoordelijke partijen (ministerie en sector) aan te spreken op de negatieve effecten van het alsmaar groeiende luchtverkeer.

De website van onze eigen regio MRDH (=Metropoolregio Rotterdam Den Haag) kwalificeert Schiphol (en Rotterdam The Hague Airport) vooral als positief voor bereikbaarheid van de regio, maar heeft weinig aandacht voor de negatieve kanten van het vliegverkeer.

Het luchtverkeer boven ons dorp vraagt dus actie vanuit onze eigen Metropool Regio namens Wassenaar richting Schiphol. Daarmee kan onze regio, na de tunnelopening van de Rijnland Route, de verkeerssamenwerking met Holland Rijnland voortzetten.

The sky heeft zijn eigen limits.

Back To Top