Skip to content

2024 week 2 | Een politieke Nieuwjaarsduik

We zijn inmiddels een aantal dagen in 2024 en de laatste oliebollen zijn eindelijk op. Sommigen zijn het jaar begonnen met een frisse Nieuwjaarsduik, anderen houden het bij goede voornemens. Politiek gezien hebben we nog enige tijd te gaan tot de volgende verkiezingen. Wie echter de eerste Wassenaarse Krant van dit jaar leest, krijgt de indruk dat deze aanstaande zijn. Geharnaste standpunten en beschuldigingen over en weer. Wij als Vrienden hebben ons al eerder uitgesproken om met meer respect voor elkaar om te gaan. Raadslid word je niet voor het geld maar omdat je iets voor Wassenaar wilt betekenen. Je hoeft het daarbij niet altijd met elkaar eens te zijn. Integendeel; een goed debat is het wezen van de democratie, maar luister tenminste echt naar de ander en probeer te zoeken waarover je het wel eens bent. Nederland blijft tenslotte een polderland waarbij gaan voor het eigen gelijk zelden tot duurzaam resultaat leidt.

Wij vinden het daarom jammer dat we zien dat de kloof tussen coalitie en oppositie in Wassenaar juist dieper wordt, dat er geen pogingen worden gedaan om de samenwerking te zoeken en dat ingrijpende besluiten alleen door de coalitie gedragen worden. Alle partijen zullen vinden dat dat niet aan hen ligt, maar een breder draagvlak zou toch fijn zijn. Een meerderheid van 1 stem betekent noodzakelijkerwijs fractiediscipline en geeft weinig ruimte voor eigen inbreng van raadsleden. Het betekent waarschijnlijk ook dat de verdeeldheid terug te zien is bij onze inwoners, hetgeen niet helpt om de politiek dichter bij de mensen te brengen. Dus als Vrienden doen wij een oproep aan zowel coalitie als oppositie om dit jaar te zoeken naar oplossingen waarin meer partijen zich herkennen. Profileren mag, maar op zijn tijd voor het grotere plaatje een beetje bewegen, is uiteindelijk in ieders belang. Het kan daarbij helpen om vroegtijdig vanuit een consensusmodus zonder rancunes met elkaar in overleg te treden over voorstellen. Ook de Wassenaarse politiek kan dus een frisse duik gebruiken om met een schone lei te beginnen.

Wij wensen eenieder een voorspoedig en gezond 2024 en hopen dat we bij de volgende jaarwisseling kunnen vaststellen dat een aantal lastige dossiers door gezamenlijke inzet en met breed draagvlak zijn opgelost.

Back To Top